Nu blir det mer förnybart i tanken

Det ska vara enkelt att tanka miljövänligare. Nu kommer det att blandas i ännu mer förnybart i bensin och diesel så att alla kan köra mer klimatsmart – utan att behöva tänka på det. Steg för steg fasar vi ut det fossila.
Vi måste minska utsläppen från transporter, få fart på produktion av förnybara drivmedel i Sverige och göra det enkelt för folk att tanka mer miljövänligt i de bilar som rullar redan idag.  Därför kommer regeringen att förstärka det så kallade Bränslebytet och därmed fasa ut det fossila från bensin och diesel. Det kallas också reduktionsplikt.

– Som miljöpartist är jag otroligt stolt över det här beskedet. Vi får nu den kanske mest ambitiösa planen i världen på plats för hur transporterna ska minska sina utsläpp, säger Miljöpartiets språkrör Per Bolund.

Andelen förnybart ska öka fram till 2030

Regeringen kommer att fatta beslut om att andelen förnybart i tanken ska öka i jämn takt fram till 2030. Varje år måste leverantörerna av drivmedel minska sin klimatpåverkan från bensin och diesel genom inblandning av hållbara biodrivmedel. Det här är ett sätt att se till att de bensin- och dieselbilar som kör på våra vägar i dag släpper ut mindre.

Biodrivmedel är dyrare

Biodrivmedel är än så länge dyrare än fossil bensin och diesel. För det inte ska bli dyrare för konsumenten när andelen förnybart ökar i tanken kommer energiskatten på bensin och diesel under 2021 och 2022 bara räknas upp med förändringar i konsumentprisindex.

– Vi är överens om att vi ska pausa BNP-indexering under de kommande två åren, och det innebär att om det blir några prisförändringar för konsument så är de marginella. Det är alltid ett val att göra i en förhandling mellan vilket styrmedel man tycker är viktigast. Bränslebytet är så enormt kraftfullt och det leder till snabbt minskande utsläpp, säger Per Bolund.

Bränslebyte även för flyget

Flygets stora klimatpåverkan ska också minska. Regeringen kommer därför även att införa reduktionsplikt för flyget.

Bränslebytet ska premiera biobränslen med låg klimatpåverkan

Även biobränslen orsakar utsläpp av växthusgaser även om utsläppen blir betydligt mindre än med fossila drivmedel. Bränslebytet är utformat för att premiera de biobränslen som har bäst klimatprestanda. De biobränslen som används i bränslebytet ska inte komma från råvaror som har en stor påverkan på avskogning och biologisk mångfald och de ska inte konkurrera med matproduktion. Miljöpartiet verkar för ett förbud av palmolja på drivmedelsmarknaden.

Relaterade nyheter

Per Bolunds tal på Järvaveckan

Klimatpolitiska rådet sågar regeringen

Förbjud greenwashing och stärk konsumentens rätt att reparera

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter