Nu inför vi möjlighet till utvecklingstid för anställda

Människor måste få möjlighet att utvecklas under sitt arbetsliv för att möta nya krav på kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden. Därför vill regeringen nu införa utvecklingstid.


Utvecklingstid innebär att en anställd under upp till ett år ska kunna vara ledig från sitt arbete för att ägna sig åt att utveckla sin kompetens och pröva nya vägar i arbetslivet. Det kan till exempel handla om att utbilda sig eller starta eget företag.

Mer frihet och fler möjligheter 

Det här är en fråga som är viktig för Miljöpartiet. Vi tror att människor mår bra av att utvecklas under sitt yrkesliv och att det stärker deras ställning på arbetsmarknaden. Samtidigt ger utvecklingstiden en person utan arbete möjligheten att få in en fot på arbetsmarknaden.

– Utvecklingstiden kommer ge människor större möjligheter att utvecklas inom sin yrkesroll eller ta en ny väg på arbetsmarknaden, exempelvis inom ett bristyrke. Det är en arbetsmarknadsreform som ger människor mer frihet samtidigt som den svenska arbetsmarknaden stärks, säger vice statsminister Isabella Lövin (MP).

Fler kan få en en fot på arbetsmarknaden

Regeringen kommer att återkomma om exakt hur utvecklingstiden utformas, men utgångspunkten är att personen som deltar i utvecklingstid ska få ersättning samt att Arbetsförmedlingen ska erbjuda arbetsgivaren en ersättare. Förslaget förväntas träda i kraft tidigast i oktober 2020

Relaterade nyheter

Fyra dagars arbetsvecka- vägen till ett hållbart arbetsliv

Nya förslag för en modern arbetsmarknad

Ingen ska utnyttjas på svensk arbetsmarknad

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter