Nytt avdrag för mer hållbar konsumtion

Miljöpartiet föreslår ett HYBER-avdrag som ger dig sänkt skatt på vanliga varor som du hyr, köper begagnat eller reparerar.

Vi måste sluta slösa på jordens resurser. Därför föreslår Miljöpartiet ett avdrag för dig som hyr, reparerar eller köper dina varor begagnade.

För att underlätta i omställningen till en hållbar cirkulär ekonomi föreslår nu Miljöpartiet ett nytt skatteavdrag. Det ska riktas sig till de som väljer att hyra, köpa begagnat eller reparera sina prylar.

Mindre slit-och-släng

Miljöpartiet har alltid arbetat för att ekonomin ska bli mer cirkulär. För att minska vårt ekologiska fotavtryck och påverkan på planeten behöver vi komma bort från den klassiska slit-och- släng-mentaliteten. I regering har vi redan infört sänkt moms på reparationer och ett särskilt REP-avdrag för reparationer av vitvaror.

Nu föreslår vi ytterligare ett steg för att göra det mer ekonomiskt smart att vara miljövän. HYBER-avdraget står för hyra-begagnat-reparation och är ett avdrag likt RUT-avdraget. Syftet är att fler ska vilja hyra sina varor istället för att köpa nya, eller reparera eller sälja dem vidare istället för att slänga.

Skapar jobb

Utöver att bidra till den cirkulära ekonomin kan HYBER-avdraget vara viktigt i integrationsarbetet. Förslaget kommer bland annat från utredningen om cirkulär ekonomi och den utredningen räknar med att förslaget skulle kunna skapa ca 10 000 nya arbetstillfällen. Av dessa skulle många gå till utrikesfödda och andra som idag står långt ifrån arbetsmarknaden.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: