Nytt förtydligat demokrativillkor

Ett starkt civilsamhälle med en mångfald av organisationer är viktig för demokratin. Regeringen kommer att föreslå ett nytt demokrativillkor som ställer krav på organisationer att stå upp för demokrati och grundläggande värderingar. Därför får två centrala myndigheter ökade resurser för att hantera bidragen.


– Offentliga bidrag ska inte gå till verksamheter som inte är förenliga med samhällets grundläggande värderingar. Nu får myndigheterna bättre möjligheter att säkerställa det. Ett nytt och tydligare demokrativillkor kommer presenteras under våren.  Rättssäkerhet och långsiktighet är viktigt för det breda civilsamhället. Varken odemokratiska aktörer eller otydliga regler ska stå i vägen för civilsamhällets viktiga roll i demokratin säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind..

De organisationer som får statsbidrag ska också stå upp för samhällets grundläggande värderingar och demokratiska principer. I höstbudgeten 2022 föreslår därför regeringen att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor förstärks med 7 miljoner kronor, och Myndigheten för stöd till trossamfund förstärks med 3 miljoner kronor. Eftersom den nya lagstiftningen, med ett förtydligat demokrativillkor, kommer att medföra en ökad arbetsbelastning när det gäller information, stödgivning och uppföljning kopplat till statsbidrag.

Regeringen återkommer med ett förslag om den nya lagstiftningen angående det statliga stödet till trossamfunden och övriga civilsamhället, bland annat med ett förtydligat demokrativillkor.

Läs mer på regeringens hemsida.

Relaterade nyheter

Språkrörens sommartal 2023

Ökat hat mot HBTQI-personer beror på SD:s inflytande

När ska regeringen sluta stötta kriget?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter