Nytt klimatmål för att minska konsumtionen

Nu får vi ett klimatmål på plats för att minska utsläppen från konsumtion med slutår 2045. Det är det första målet av sitt slag i världen. Riksdagsledamot Amanda Palmstierna säger, 

– Det blir en ny princip att Sverige tar ansvar för alla klimatutsläpp som vi orsakar, det ger en viktig signal internationellt.

Civilsamhället och Miljöpartiet har drivit på för ett konsumtionsmål i åratal. MP har fightats från valmanifest till JA-överenskommelse och nu i långa tuffa förhandlingar i Miljömålsberedningen. För oss i Miljöpartiet  var det avgörande att det föreslagna målet håller sig inom Parisavtalet. Det finns en målbana i linje med 1,5 graders uppvärmning och en i linje med 1,8 graders uppvärmning.

– Vi kommer vara en blåslampa på regeringen för 1,5 grader, varje bråkdels grad gör skillnad Att vi får konsumtionsmålet på plats ger en bra hävstång för det, och är ett utslag av rättvisa, säger Amanda Palmstierna.

Ett konsumtionsmål är startskottet

Idag är konsumtionsutsläppen nio ton per person. Det klimatmål som nu är föreslaget innebär att Sverige ska minska utsläppen med minst sex-sju ton per person och år fram till 2045. För de sista två-tre tonnen kan vi nå nettonollutsläpp genom åtgärder utrikes, till exempel klimatprojekt i låginkomstländer, negativa utsläpp som kolsänkor och klimatsmart export.

– Det är viktigt att strikta internationella regelverk följs för att säkra att det blir minskade klimatutsläpp, det finns också med i förslaget, säger Amanda Palmstierna

Majoriteten av åtgärder ska göras inrikes, men då mer än hälften av konsumtionsutsläppen sker utomlands är det rimligt att vi också hjälper andra länder med deras omställning.

– Nu är det avgörande att få skarpa styrmedel och åtgärder på plats snarast möjligt. Och regeringen är skyldig att ta fram åtgärder i och med klimatlagen, säger Amanda Palmstierna.

Tack vare Miljöpartiets arbete i beredningen får vi alltså två mål som ska nås var för sig. Ett för konsumtion som håller sig inom Parisavtalet. Och ett för export där SCB ska ta fram statistik.

Vi får också två mål på plats för att kraftigt minska utsläppen från flygtrafiken. Inrikesflyg inkluderas i ett mål om inrikes transporter, och utsläpp från bränsle som tankas i Sverige till utrikesflyg inkluderas i nuvarande 2045-klimatmål. Flyget var exkluderat förut. Det ger en tydlig signal om att flytta över resor till tåg och att minska utsläppen från de flygresor som blir kvar.

Axplock av åtgärder MP driver

  • Ställa om jordbruket så att det kan bedrivas utan import av ryskproducerat konstgödsel och ersätt fossila subventioner med ett jordbruksavdrag.
  • Utöka det gröna skatteavdraget till energieffektivisering, klimatsäkra rot-avdraget och ta bort skatten på att återföra solel till elnätet.
  • Inför skarpa klimatkrav och ta fram regionala program för gröna jobb och en cirkulär ekonomi.
  • Åtgärder utomlands
    • Stärk Sveriges internationella klimatfinansiering och låt mottagarlandets behov vara avgörande.
    • Inför krav på bästa klimatteknik inom svensk industri för en mer klimatsmart export.
    • Förbjud produkter som bidrar till skövling av regnskog och stöd istället en rättvis och hållbar produktion.

Bakgrund

Tillsammans med de övriga januaripartierna förhandlade Miljöpartiet fram att Sverige äntligen skulle få ett mål för utsläppen från svensk konsumtion. Detta skulle Miljömålsberedningen ta fram, där samtliga riksdagspartier deltar. Nu är förhandlingarna färdiga och betänkandet har överlämnats. Nu är det upp till regeringen att skicka betänkandet på remiss för att ta arbetet vidare.

Utsläppen från svensk konsumtion ligger utanför klimatpolitiken och omfattas inte av något klimatmål idag. Det är en “blind fläck” som omfattar 60 procent av svenskarnas utsläpp

Relaterade nyheter

Per Bolunds tal på Järvaveckan

Klimatpolitiska rådet sågar regeringen

Förbjud greenwashing och stärk konsumentens rätt att reparera

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter