Per Bolund talar i riksdagen

Per Bolund talar i riksdagen

Idag, den 8 juni, har det varit partiledardebatt i riksdagen. Här kan du läsa hela Per Bolunds anförande. Det talade ordet gäller. 

Herr talman,

Det var den allra bästa av tider, och det var den allra värsta. Det var visdomens tid, det var oförnuftets tid. Det var både trons och vantrons epok. (Det var ljusets årstid och mörkrets årstid, hoppets vår och förtvivlans vinter.)” Det här är inledningen till Charles Dickens roman Historien om två städer från 1890.

Men trots att den berömda inledningen skrevs för över 130 år sedan är den lika aktuell idag. För aldrig har det varit tydligare att vi står inför ett val av två alternativa framtider, “en hoppets vår eller en förtvivlans vinter.

För det har aldrig varit tydligare att vi har möjligheten att välja en ljus framtid. Det är en framtid där vi svarat upp mot vår tids ödesfrågor, klimatkrisen och naturkrisen. Där vi vågat kasta av oss det fossila oket vi så länge släpat på och istället valt det förnybara. Under de två gångna mandatperioderna har Miljöpartiet (i samarbete med S, C och V) kunnat visa att en annan värld inte bara är möjlig, den är attraktiv. Genom vår politik säljs nu fler elbilar i Sverige än bensin- eller dieselbilar. Därför tror jag att en framtid där trafiken inte har några utsläpp alls är möjlig att uppnå. För genom den politik vi genomfört med en stark klimatlag och gröna investeringsstöd planerar industrin nu för att investera 1000 miljarder kronor i att ställa om till fossilfrihet, till stål utan kol, förnybara bränslen och elbilsbatterier. Vi har möjlighet att välja en framtid  där människor går till de tiotusentals gröna jobb som redan nu växer fram, som ett resultat av den politik Miljöpartiet genomfört i regering.

Herr talman,

Den framtid Miljöpartiet arbetar för är en framtid där vi brutit beroendet av fossila bränslen som finansierar kriget i Ukraina och kriget i Jemen. För i DENNA framtid produceras förnybar energi i Sverige som bidrar till en fredligare och tryggare värld än den vi kan se omkring oss idag. Där kan alla, oavsett om vi bor i villa eller hyreslägenhet, i storstad eller på landsbygd, producera egen billig el istället för att vara beroende av dyra fossila bränslen. Och jag kan glädja er: Grunden är lagd, en hållbar framtid är möjlig.

Samtidigt har det aldrig varit tydligare att vi också kan möta en mörkare framtid. Det är den framtid som visas i klimatforskarnas allt mer alarmerande varningar. Där dödliga värmeböljor som vi nu ser i Indien eller översvämningarna i Tyskland i somras går från att vara extremväder till att bli vardag. Det är en framtid där dagens 100 miljoner flyktingar globalt ökat till en miljard människor som enligt FNs uppskattningar kan tvingas fly från sina hem på grund av det förstörda klimatet. I denna framtid har politiken låst fast samhället i smutsiga tekniker och förlegade samhällsstrukturer, i en fossil ekonomi där mänskligheten bedriver det som FN:s generalsekreterare, Antonio Guterres, kallade för “ett sanslöst självmordskrig mot naturen”, på miljömötet Stockholm+50 här i Stockholm för några dagar sedan.

Herr talman, beskrivningen av två framtidsalternativ kan låta ödesmättad. Men jag vill tvärtom visa att det finns ett hopp. Vi har fortfarande valet i våra egna händer. Men vetenskapen varnar oss också för att tiden rinner ut. Nästa mandatperiod blir avgörande för vilken framtid vi väljer. Vi har lagt grunden för ett Sverige som kan bli världens första fossilfria välfärdsland. Men det är bara grunden som är lagd, det är under de kommande åren vi måste accelerera klimatinvesteringarna och minska utsläppen snabbt. Det säger både FNs klimatpanel och experterna i det svenska klimatpolitiska rådet.

Herr talman, till den framtid som Miljöpartiet vill se ska alla med. Där ska vi bygga det nya gröna folkhemmet. Det nya gröna folkhemmet måste vila på grunden av ett starkt socialt golv som gör att ingen faller igenom – det nya gröna folkhemmet vilar på en världsledande skola fri från vinstutdelande aktiebolag, på en allmän sjukvård med fler anställda som har bra arbetsvillkor och där alla pensionärer har en god pension.

Herr talman,

Jag är övertygad om att bygget av ett hållbart samhälle är möjligt – annars skulle jag inte stå här idag. Men då måste klimat- och miljöarbetet fortsätta i ökad takt och inte tvärnita, på det sätt som vi nu ser från samtliga sju övriga partier som både sänker priset på utsläpp och sänker klimatpolitiken. En hållbar framtid bygger inte sig själv. För det krävs att åtminstone ett parti prioriterar miljön och klimatet. Det partiet är Miljöpartiet de gröna.

Relaterade nyheter

Per Bolunds tal på Järvaveckan

Klimatpolitiska rådet sågar regeringen

Förbjud greenwashing och stärk konsumentens rätt att reparera

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter