Polisen ska arbeta mer mot rasism och hatbrott

Vi måste hindra hatbrott, rasism och att antidemokratiska krafter växer i Sverige. Därför ger regeringen nu Polisen i uppdrag att arbeta mer med detta, till exempel genom att sprida kunskap om rasism och hatbrott i skolor över hela landet.

– Vi måste ta krafttag mot den rasism och det hat som finns i vårt samhälle. För att motverka dessa krafter behöver vi sprida mer kunskap. Sverige ska vara ett land fritt från rasism och hatbrott, säger Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister med ansvar för regeringens arbete mot segregation och diskriminering. 

Säpo varnade nyligen för att det högerextrema våldet förväntas öka i Sverige. För att hindra det måste vi öka kunskapen om demokrati och stärka arbetet mot rasism, hatbrott och andra brott som hotar vår demokrati. Redan i dag läggs stor vikt vid att motverka och bekämpa hatbrott och andra brott som hotar demokratin. Polismyndigheten har där en viktig roll. Det finns emellertid behov av att ytterligare stärka upp det här arbetet.

Polisen ska ta fram utbildningsmaterial

Det uppdrag som regeringen nu ger Polisen består i att ta fram och sprida information, bland annat genom olika utbildningsmaterial. Det kan exempelvis handla om pedagogiskt material om hatbrott och andra brott som hotar demokratin till skolor över hela landet. Polismyndigheten ska arbeta tillsammans med både myndigheter och det civila samhället när de genomför uppdraget.

Rasism och hatbrott innebär hot mot vår demokrati

Regeringen arbetar systematiskt för att stoppa rasism och hatbrott och det här är en del i det arbetet. Uppdraget är också en del av regeringens nationella kraftsamling ”Demokratin 100 år” 2020–2021, som ska säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden.

– Varje gång någon hotar eller hatar en annan person till tystnad är det ett slag mot den enskilda människan, men också mot vår demokrati. Därför är det avgörande att vi går vidare med fler åtgärder för att människor ska känna sig trygga att säga sin åsikt och delta i det
demokratiska samtalet. För tystas människor, så tystnar demokratin, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: