Amanda Lind

Ninni Andersson
Amanda Lind på Miljöpartiets kongress.
Amandas hjärtefrågor

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur.

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Demokrati och mänskliga rättigheter.

Demokrati och mänskliga fri- och rättigheter kan aldrig tas för givet. När högernationalister vill backa bandet kämpar vi för ett öppet och fritt samhälle.

Föreningsliv, folkbildning och idrott.

Många i Sverige är ideellt engagerade. Det är bra för samhällsgemenskapen, folkhälsan och demokratin.

Jobb.

Vi vill ge människor mer makt över sin tid och framtid. Arbetsmarknaden ska vara jämställd och de som idag, av olika anledningar, inte har ett jobb ska få nya vägar in i arbete.

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill att Sverige ska välja fortsatt väg framåt för skolan. Vi vill ha en jämlik skola och förskola där alla elever ges möjlighet att utvecklas och må bra. Skolsegregationen ska brytas.

”Vår demokrati ska främjas, journalister och konstnärers frihet skyddas och oavsett om du bor i storstad eller på landsbygden ska du ha tillgång till att utöva och uppleva kultur.”

Mer om Amanda Lind

Amanda Lind om politik

Vi står inför en stor omställning av samhället, då krävs delaktighet, gemenskap och att många drar åt samma håll. För att klara klimatet behöver vi en aktiv politik för kraftfulla miljöåtgärder och ett socialt hållbart samhälle där människors skaparkraft och kreativitet tas tillvara.

Jag brinner för hållbar utveckling i hela Sverige med satsningar på infrastruktur, utbildning, lokal försörjning och gröna jobb. Kultur är grunden för ett gott samhällsbygge, hälsa och livskvalitet. Därför bör vi investera i ett rikt kulturliv för alla.

Har varit aktiv medlem i Miljöpartiet sedan slutet av 90-talet och haft ett antal varierande uppdrag i kommunpolitiken och inom partiet, främst på lokal och regional nivå. Var mellan 2011-2014 ordförande för samhällsnämnden i Härnösands kommun med ansvar för plan/bygg-, miljö-, fritids- och kulturfrågor. Ett inspirerande uppdrag som lärde mig mycket. Sedan valet 2014 blev jag kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen, med ansvar för bland annat miljö/hållbarhet, kultur, demokrati/medborgardialog, landsbygd, översiktsplanering, strategisk bostadsförsörjning och besöksnäring. Jag hade även förmånen att ingå i SKL:s beredning för kultur och fritid samt i Miljöpartiets kommun- och landstingskommitté.

Läs gärna mer i våra valmanifest om den politik Miljöpartiet vill genomföra i Härnösand och i Västernorrland 2014-2018!

 Sedan kongressen i maj 2016 är jag partisekreterare för Miljöpartiet de gröna. Är hedrad för förtroendet och kommer att göra mitt bästa för att tillsammans med alla delar av partiet stärka förutsättningarna för grön politik och valframgångar 2018. I januari 2019 utsågs jag til Kutur- och demokratiminister med ansvar för ungdoms- och idrottsfrågorna.

Personligt

Född 1980 i Uppsala. Uppväxt i Luleå, bor i Härnösand. Man, 2 barn och 2 bonusbarn.

CV

Utbildning

2009
Psykologprogrammet, Umeå Universitet

2000
Mänskliga rättigheter, Teologiska högskolan, Lidingö

1999
Naturvetenskapliga programmet, Midskogsskolan, Luleå

Befattningar och uppdrag

2018 –
Kultur- och demokratiminister

2016-2018
Partisekreterare, Miljöpartiet de gröna

2014-2016
Kommunalråd och 1:a vice ordförande i Härnösands kommun

2011-2014
Ordförande i samhällsnämnden, Härnösands kommun

2009-2011
Leg psykolog/PTP-psykolog, barn- och ungdomspsykiatrin, Landstinget Västernorrland

Övrigt

2015-2016
Ledamot SKL beredning för kultur- och fritidsfrågor

2015-2016
Ledamot folkbildningsrådets representantskap

2014-2016
Vice ordförande Kulturforum

2012-2016
Distriktsordförande/vice distriktsordförande Miljöpartiet Västernorrland

2011-2018
Ledamot kommunfullmäktige Härnösand

2010-2016
Språkrör Miljöpartiet Härnösand

2008-2010
Ledamot samhällsnämnden, Härnösands kommun

2003-2004
Sammankallande MP Umeå

2002-2004
Ledamot kommunfullmäktige och socialnämnden, Umeå kommun

2002-2003
Samtalsledare Rädda barnen