Så vill vi minska flygets klimatpåverkan – 5 steg

Klimatet är vår tids ödesfråga. Om vi ska kunna lämna över en trygg och säker värld till våra barn måste vi minska utsläppen. Nu. Vi presenterar 5 steg för att minska klimatpåverkan från flyg.

Flygskatt

Idag står svenskarnas flygresor för lika stor klimatpåverkan som all biltrafik i hela Sverige. Ändå har flyget, som enda transportslag, inte betalat för sin klimatpåverkan. Fram till nu.

Idag, 1 april 2018, införs den flygskatt som Miljöpartiet kämpat hårt och länge för! Den beräknas minska utsläppen från flyget motsvarande upp till 100 000 bensinbilar.

Biobränsle i flygtanken

Miljöpartiet har också drivit på för att tillsätta en utredning om hur vi kan skynda på teknikutvecklingen inom flyget och öka inblandningen av biobränsle i flygtanken.

Utredningen ska redovisa sitt förslag senast 1 mars 2019.

Krav på klimatinformation för flygresor

Du ska alltid kunna göra ett medvetet val när du bokar en resa. Vi vill införa krav på klimatinformation för flygresor. Kravet innebär att rese- och flygbolagen redan vid reklam och bokning av flygresor ska redovisa hur mycket resan släpper ut.

Swedavia ska jobba för minskat flygande

Forskarna är tydliga: vi behöver flyga mindre. Därför vill vi ge statliga bolaget Swedavia i uppdrag att informera om flygets klimatpåverkan. Både vad gäller fossila bränslen och höghöjdseffekter. De ska också arbeta aktivt för att minska människors behov av flygande.

Detta kan liknas vid statens ägaranvisningar till Systembolaget. Där står att ”Bolagets uppdrag är att med ensamrätt, och med ansvar och god service, sälja sprit, vin och starköl och att informera om alkoholens skadeverkningar.”

Trängselavgifter för flyg

Vi vill utreda möjligheten till marknadsmässig utdelning av start- och landningstider för flyget (med undantag för de regioner som har minst alternativ till flyg). Det skulle medföra högre pris för att starta och landa i rusningstid, vilket i sin tur skulle göra korta flyglinjer som startar och landar morgon och eftermiddag dyrare. Det blir en typ av trängselavgifter för flyget, som bland annat skulle göra utbyggnad av Arlanda flygplats överflödig.

Resa mer – flyga mindre

Det finns många positiva sidor av att resa: uppleva andra kulturer, få nya intryck, lära oss nya språk eller bara vila upp oss. Så självklart ska vi fortsätta att resa! Vi kan till och med resa mer. Men ska vi klara klimatet måste vi flyga mindre, med mer eftertanke. Miljöpartiet tycker det är dags att också flygbranschen tar ansvar för en sådan utveckling.

Läs mer:

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: