Satsningar mot kriminalitet

Nu stärks det förebyggande arbetet mot grovt våld i kriminella gäng.

Minska dödligt våld i kriminella miljöer

Sluta skjut är en arbetsmetod som bygger på en amerikansk modell för att minska dödligt våld i kriminella miljöer. Flera studier har visat på positivt resultat när det kommer till att minska det allra grövsta våldet. Regeringen kommer nu ge Brottsförebyggande rådet (BRÅ) sex miljoner för att sprida arbetsmetoden Sluta skjut till fler orter. Den har hittills prövats i Malmö. Brå kommer att samverka med Polismyndigheten och Kriminalvården samt ett antal frivilliga kommuner.

Bryta återfall i kriminalitet

Regeringen kommer ge Kriminalvården extra finansiering på sex miljoner för att förstärka det återfallsförebyggande arbetet. Idag är det många brott som utförs av personer som tidigare begått brott. Att arbeta med att bryta återfall i kriminalitet är en central del i det brottsförebyggande arbetet.

Kriminalvården kommer få i uppdrag att fortsätta arbetet med inslussningsprogram, för en välordnad övergång från anstalt till frihet för individen. Särskilt fokus ligger på unga dömda.

Relaterade nyheter

Det nya gröna folkhemmet

En vårbudget som ska ta Sverige ur krisen

Vi budgetsatsar 45 miljarder för att ta Sverige ur krisen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter