Stärkt stöd till medierna

Behovet av tillförlitlig nyhetsrapportering är stort, inte minst i en kris. Samtidigt drabbas medierna ekonomiskt av coronakrisen, bland annat av minskade annonsintäkter. Därför vill regeringen stärka stödet till medierna.

Amanda Lind Kultur- och demokratiminister

– En mångfald av medier i hela landet är avgörande för demokratin som helhet, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP).

Krisen har dessvärre inte bara satt ljus på journalistikens värde. Medierna förlorar nu också annonsörer och därmed en stor del av sina intäkter. Branschen bedömer att raset kommer att fortsätta en bra bit efter krisens akuta skede, men samtidigt är efterfrågan på nyheter väldigt stor. Det är en paradox som gör situationen för mediesektorn unik.

Press- och mediestödet förstärks permanent

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten att press- och mediestödet förstärks med 200
miljoner kronor permanent.

Regeringen föreslår också ett nytt tillfälligt stöd under tre månader för distribution av alla tryckta nyhetstidningar. Det är ett stöd som kommer betydligt fler tidningar till del än de
tidningar som får driftsstöd i dag.

– Det extra stödet för distribution är viktigt i den här extraordinära situationen då nyheter måste kunna nå människor i hela landet. Särskilt äldre är en grupp som i stor utsträckning
konsumerar nyheter på papper och som har stort behov av tillgång till nyheter under krisen, säger Amanda Lind.

De nya pengarna ska också utnyttjas för att stärka stödet till så kallade vita fläckar, alltså geografiska områden med svag eller obefintlig journalistisk bevakning.

Regelförändringar för tidningarnas akuta kris

Regeringen föreslår också två tillfälliga regelförändringar inom stödsystemen.

Presstöd ska kunna betalas ut i förhand för innevarande år. Samtidigt slopas tillfälligt kravet att en tidning ska ha 55 procent eget redaktionellt material för att få stöd. Detta ökar tidningarnas möjligheter att dela och samarbeta om innehåll.

– Jag är övertygad om att dessa insatser kommer att göra stor nytta för tidningsbranschen i den akuta situation vi befinner oss i. Jag är samtidigt fullt medveten om att behoven är oerhört stora. Det är en tuff situation, hela vårt samhälle behöver gemensamt bära kostnaderna vi ställs inför, säger Amanda Lind.

Ändrade reklamregler för tv-sändningar

Ytterligare ett förslag är att reklamreglerna för tv-sändningar ska förändras så att tillåten tid för reklam beräknas utifrån ett större tidsintervall, istället för som i dag då det beräknas klocktimme för klocktimme.

– Detta är en viktig förändring som efterfrågats av tv-bolagen. Till exempel har TV 4 under
coronakrisen sett dramatiska intäktsbortfall från annonser. För regeringen är det viktigt att
skapa bästa möjliga förutsättningar för medierna och journalistiken i Sverige. Under kristid
påminns vi om behovet av goda förutsättningar för tillförlitlig nyhetsrapportering i hela landet. säger Amanda Lind.

Regeringen föreslår att ändrade reklamregler träder i kraft under senhösten. Riksdagsbehandling av förslaget sker efter sommaren.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: