Storsatsning på miljö och klimat!

I regeringens vårbudget storsatsar vi på miljön och klimatet. Bland annat genom nattåg till Europa, stöd så att fler kan sätta upp solceller på sina tak och mer pengar till skydd och skötsel av värdefull skog och natur.

Miljöpartiet sätter punkt för miljöslakten!

När riksdagen röstade igenom Moderaterna och Kristdemokraternas budget innebar det stora nedskärningar på miljö och klimat. Nu ser Miljöpartiet i regering till att klimat- och miljöarbetet kan fortsätta.

Klimatklivet och ladda hemma-stödet förstärks

Med stärkta satsningar på Klimatklivet och ladda hemma-stöd kan fler kan söka pengar för att vara med i klimatomställningen. Det ger bland annat fler laddpunkter till elbilar, ny biogasproduktion och andra klimatinvesteringar i hela landet.

Satsningarna som gjordes på Klimatklivet förra mandatperioden beräknas minska utsläppen med motsvarande ca 3 % av våra samlade utsläpp.

Skydd och skötsel av värdefull och natur

Det finns ett stort behov av att skydda skogar, marina områden och annan värdefull natur för att säkerställa biologisk mångfald och möjligheter till friluftsliv. Det gör vi nu.

Satsningen kommer bland annat innebära flera nya naturreservat.

Solcellsstöd

Det ska vara lätt och lönsamt för den som vill investera i förnybart. Regeringen fortsätter ge stöd till den som vill sätta upp solceller på sitt tak. Satsningen i vårbudgeten innebär att fler nu kommer kunna ta del av pengarna.

Rena hav och vatten

Vi behöver rena våra hav och vatten. Regeringen satsar på åtgärder mot övergödning, gör insatser för att ta hand om förlorade fiskeredskap och öka upptag och återföreng av näringsämnen till havet genom t.ex odling av musslor.

Vi investerar också i att sanera vattendrag, sjö- och havsbottnar från miljögifter som kan skada både hälsa och miljö.

Våtmarker och vattenskyddsområden

Regeringen tar risken för vattenbrist och torka på största allvar. För att säkra Sveriges tillgång till vatten investerar vi i våtmarker, och ser till att kommuner och länsstyrelser som beslutar om vattenskyddsområden nu får bättre förutsättningar.

Nattåg ut i Europa

För Miljöpartiet är det viktigt att det blir enklare att resa klimatsmart. Vi har tidigare räddat nattågen till Jämtland. Nu ska vi se till att nattågen börjar rulla från Sverige ut i övriga Europa.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: