Vårbudget för klimat, miljö och jämställdhet!

I dag (10 april 2019) presenterar regeringen vårbudgeten i sin helhet. Miljöpartiet är stolta över att ha fått in många viktiga satsningar för klimat, miljö, jämställdhet, jämlikhet, kultur och landsbygd.


Nu räddar vi många av de satsningar som M och KD:s katastrofbudget raserade. Tack vare Miljöpartiet går nästan halva budgeten till klimat och miljö:

Klimatklivet och ladda hemma-stöd

Regeringen förstärker Klimatklivet och ladda hemma-stödet. Fler kommer kunna söka pengar för lokala klimatprojekt som minskar utsläppen. Det ger bland annat fler laddstolpar, ny biogasproduktion och bättre kollektivtrafik runtom i Sverige.

Nattåg ut i Europa

Det ska bli enklare att resa klimatsmart. Med satsning på nattåg till kontinenten kan fler välja bort flyget och ta tåget på semestern ut i Europa.

Rent hav

Regeringen gör nu viktiga insatser mot övergödning och satsar på att sanera våra vatten från miljögifter som kan skada hälsa och miljö.

Stöd till solceller

Det ska vara enkelt att investera i förnybart. Den rödgröna regeringen fortsätter ge stöd till den som vill sätta upp solceller på sitt tak. Satsningen i vårbudgeten innebär att fler kommer kunna ta del av pengarna.

Skydd och skötsel av värdefull natur

Skyddet av skogar, marina områden och annan värdefull natur återupptas för att säkerställa biologisk mångfald och möjligheter till friluftsliv. Satsningen innebär bland annat fler naturreservat och att det finns mer pengar för att rusta upp vandringsleder.

Satsning på våtmarker

En viktig satsning i budgeten är den på våtmarker. Den behövs för att säkra grundvattnet och skydda oss mot torka.

Naturguider

Vi sänker momsen för naturguider så att fler kan upptäcka Sveriges natur. Samtidigt räddar vi de jobb som naturguidning ger på svensk landsbygd och hjälper företagen att växa.

Ersättning till skogsägare som har skyddade nyckelbiotoper

I vårbudgeten ser vi till att skogsägare som avsätter mark till naturreservat med skyddade nyckelbiotoper får ersättning.

Industriklivet

Genom regeringens klimatsatsning Industriklivet kan industrin få stöd för att utveckla grön teknik som behövs för att ställa om. Nu satsar vi extra för att få ner industriutsläppen till noll.

Investeringsstöd till minusutsläpp

Näringslivet spelar en viktig roll för att vi ska kunna minska våra utsläpp – i vårbudgeten ger vi ett stöd för att hjälpa till med omställningen. Med en ny satsning för teknikutveckling ska fler nå minusutsläpp.

Stöd till bönder som drabbats av torkan

Regeringen ökar stödet till svenska lantbrukare som drabbats av torkan och fått sämre lönsamhet.

Jämställdhetsmyndigheten räddas

Jämställdhetsmyndigheten har en viktig uppgift att stärka och utveckla arbetet för jämställdhet och se till att frågan prioriteras på alla områden. Nu räddar vi den från nedläggning.

Delegationen mot segregation (Delmos) räddas

Delmos har en viktig roll för att regeringens åtgärder mot segregation ska få genomslag och för uppföljning av arbetet. Därför har det varit viktigt att se till att de kan fortsätta sin verksamhet.

Stöd till kvinno- och tjejjourer

Kvinnors utsatthet måste tas på största allvar. Vi stärker landets tjej- och kvinnojourer så att de kan fortsätta sitt viktiga arbete med att hjälpa utsatta tjejer och kvinnor.

Stöd för att motverka våld i nära relationer

Regeringen stärker insatserna mot våld i nära relationer. Pengarna ska gå till förebyggande arbete och till hjälp och stöd till den som blir utsatt. I satsningen ingår också en förstärkning av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).

Insatser mot hedersvåld våld

Alla har rätt att välja sin partner och hur en vill leva sitt liv utan hot och våld från familj eller släktingar. Vi stärker insatserna mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Sänkt arbetsgivaravgift för egenföretagares första anställd

För att få fler enmansföretag att våga anställa en första person förlängs den sänkta arbetsgivaravgiften för den först anställda. Från ett år till två år.

LSS – rätt till stöd för andning och sondmatning

Regeringen lagar en reva som funnits i LSS och ser nu till att den som behöver hjälp med andning och sondmatning får rätt till det.

Fler lärarassistenter

Vi investerar så att fler lärarassistenter kan anställas i skolorna och lärarna får mer tid att göra det de egentligen ska.

Stärk bredbandsutbyggnaden i hela landet

Nu ökar vi takten för bredbandsutbyggnad på glesbygd. Det är en förutsättning för att man ska  kunna bo, jobba och leva i hela landet.

Bibehållen fri entre på museer

Med all den kunskap som finns samlad på våra museer är det viktigt att så många som möjligt kan känna att museerna är till för dem. Därför behåller vi den fria entrén på statliga museer.

Stimulanspaket till kulturskolan

Regeringen återinför det statliga bidraget till kommunala kulturskolor så att fler barn och unga får prova på instrument, dans eller annat inom kulturskolan.

Stärk exporten med fokus på hållbarhet, socialt och ekologiskt

Den svenska exporten bidrar till 1,4 miljoner jobb i Sverige. I vårbudgeten fortsätter regeringen att utveckla den nuvarande exportstrategin för att stärka svenska företags export och internationalisering.

Relaterade nyheter

MP:s nya vallöften

Per Bolunds tal på Järvaveckan

Klimatpolitiska rådet sågar regeringen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter