Vi röstar grönt till Stefan Löfven som statsminister

Idag röstar riksdagen om Stefan Löfven som statsminister. Det här är vår röstförklaring då vi röstar ja till Löfven.
Miljöpartiet är ett samarbetsparti. Vi är ett litet, kraftfullt parti med ambitionen att förändra hela världen – klara klimatmålen, bygga en välfärd inom naturens gränser, skapa ett jämlikt samhälle. Vi är också ett parti som står upp för den öppna demokrati som byggts upp av många, under lång tid. En demokrati som bygger på nåt betydligt bredare än den rösträtt som vi firar i år. En demokrati med fria medier, skydd för minoriteter, stark rättsstat och demokratiska institutioner och en alldeles unik rätt att röra sig i skog och mark.

Vi vet att vi måste samarbeta med andra för att nå framgång. Därför söker vi i Miljöpartiet lösningar. Där andra såg låsningar fann vi möjligheter. Där andra tror på ultimatum och kravlistor vill vi se givande och tagande. Vi i Miljöpartiet ser förutsättningar för en allians för anständighet i Sverige.

Vi står i ett vägskäl i svensk politik olikt något vi sett på decennier. Högernationalister mobiliserar mot mänskliga rättigheter, mot jämställdhet och mot demokrati.

Jag har under mandatperioden följt utvecklingen i de skånska kommuner där Sverigedemokraterna nu har inflytande genom olika typer av samarbeten med borgerliga partier. Fler bör uppmärksamma det, ty utvecklingen där förskräcker.

Den demokratiska beslutsprocessen monteras ner när såväl opposition som lokalmedia undanhålls information. 

När lärare berättar att de begränsas i sitt uppdrag att förmedla kunskap och bibliotekarier inte får sätta upp de böcker som de tycker är lämpliga i hyllorna så måste vi reagera!

När symboler för mänskliga rättigheter stoppas och beslut som går på tvärs med rättsstatens principer pressas igenom kan vi inte titta åt andra hållet. När de liberala värdena utmanas måste vi som har dem här ställa oss upp.

Nu vill samma krafter styra ett helt land. Med blicken mot förebilderna i det som skedde i Trumps USA och nu sker i Orbàns Ungern ser de möjligheter att förändra sådant som vi andra tagit för givet. Vi har fått damma av argumenten för självklarheter som asylrätten, aborträtten, att man kan vara svensk och jude på samma gång.

Vi i Miljöpartiet vill inte låta det hända. Socialdemokraterna vill inte låta det hända. Inte heller Vänsterpartiet och Centerpartiet. Anständighetens allians består.

Miljöpartiet är ett samarbetsparti. I varje samarbete som vi går in i tar vi med oss våra gröna värderingar och principer. Vid varje tillfälle då vi har inflytande så kommer att ta strid för jämställdhet, för naturen, för fred, för kommande generationers rätt till ett gott liv. Det Sverige som vi älskar och kämpar för har en stark demokrati, en fungerande rättsstat, barn som får växa och utvecklas att bli den de vill, en välfärd som är till för alla, skogar som är fulla av liv och en helt fantastisk kust, som är tillgänglig för alla. Vi angriper de dubbla kriser vi står i. Hoten mot naturen och klimathoten är hot mot våra barns framtid. Vi måste ta dessa på lika stort allvar och hantera dem på precis samma sätt som vi gjort med pandemin, med samarbete.

När riksdagen gett grönt ljus till en statsminister så vidtar arbetet att få ihop en budget som accepteras av riksdagen. Miljöpartiet kommer att gå in i det arbetet i konstruktiv anda. Vi kommer gå in det med tydliga prioriteringar. Återhämtningen från pandemin måste vara grön. Det görs genom kraftfulla investeringar i infrastruktur och samarbete med alla de företag som vill vara en del av omställning till en fossilfri ekonomi. Den gröna industrirevolutionens fulla potential ska nyttjas. Arbetet mot våld i nära relationer ska finansieras. Vård och äldrevård behöver stärkas. Kultur, civilsamhälle och medier behöver förutsättningar för en återhämtning. Vi har mycket arbete framför oss. Låt oss fokusera på det, istället för politiskt spel.

Den statsminister som bäst kan ge vårt land den stabilitet som behövs för att vi ska kunna fokusera på det som verkligen är viktigt är Stefan Löfven.

Miljöpartiet röstar grönt för en rödgrön regering med Stefan Löfven som statsminister.

Relaterade nyheter

Nytt förtydligat demokrativillkor

Vi röstar för fortsatt förtroende för statsministern

Säkra tidningsdistributionen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter