Har Region Blekinge spårat ur i en solkurva!?

Har Region Blekinge spårat ur i en solkurva!?

Trafikverket har gjort en utredning på beställning av regionen där tågstationerna i Mörrum och Bräkne-Hoby pekades ut som bra att lägga ner för att korta ner restiden till Malmö och Köpenhamn.

Regionen har satt ett mål att det ska ta två timmar från Blekinge till
Köpenhamn. Men vilka är det som drabbas och får betala priset för
detta? Jo, det är kommunerna. "Priset" är dessutom inget som har
diskuterats med kommunerna, trots att det är vi som påverkas. Helt
oacceptabelt!

Vi blir av med två av våra stationer, Mörrum och Bräkne-Hoby, vilka är
betydelsefulla lokalt och för landsbygden. Men det är också så att den
så viktiga triangelförbindelsen, som är en av huvuddelarna i en
anslutning från Karlshamn och Sölvesborg med Sydostlänken till
stambanan Malmö/Stockholm, den ska tas bort! Denna så viktiga
Sydostlänk, som vi tillsammans har jobbat och slitit för att få upp på
bordet nationellt och sett till att den ska prioriteras, där vi vill
se att det även går persontrafik för att underlätta tågpendling till
Stockholmsregionen. Detta viktiga projekt som många jobbat för i många
år, sopar Region Blekinge till stor del undan fötterna för med detta
förslag.

Nu brinner det dessutom i knutarna. Ingen har blivit tillfrågad om att
lämna remissvar och ingen har fått medverka i arbetet från kommunernas
sida. Ärendet har gått så långt att Trafikverket redan tagit fram en
åtgärdsvalsstudie, på beställning från Region Blekinge, som klubbades
av Trafikverket 2021-05-27 (Objektnummer: JSY2202 Ärendenummer: TRV
2020/66057;TRV 2019/97895) och i förra veckan(!) kom första
informationen om detta till kommunerna och det lite i förbifarten av
ett annat ärende vad vi har förstått.

Vi i Miljöpartiet Blekinge, med samtliga våra kommunavdelningar,
kräver ett omtag från Regionens sida! Ärenden av denna kalibern, som
påverkar kommunerna i allra högsta grad, MÅSTE kommunerna få vara med
i framtagandet av i ett tidigt skede. Gör om, gör rätt och det
omedelbart!

Insändare Miljöpartiet Karlshamn, Miljöpartiet Blekinge

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 maj 2024

EU:s jordbruksstöd måste sikta på hållbarhet

Örebro län, 22 maj 2024

NA Debatt: Hjälp naturen att hjälpa oss

Västmanland, 19 maj 2024

Hur mår den gröna rörelsen i Europa?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter