Vargens dag uppmärksammas

Vargens dag uppmärksammas

Vargen har det sorgligt nog inget vidare i Sverige. Sverige är ett av de länder i Europa som sticker ut vad gäller bristande skydd av vargen.
Här uppger ansvarig myndighet att vargen har gynnsam bevarandestatus då antalet når upp till ca 300 vargar, vilket egentligen är en absolut miniminivå för en livskraftig vargstam och gör den mycket sårbar. Trots det sker licensjakt varje år. Detta för att tillfredsställa jägarorganisationerna. Ändå tjuvjagas det och ytterst få blir dömda för detta allvarliga brott. Varghatet går så långt hos vissa jägare att de inte drar sig för att med skoter förfölja vargar och plåga ihjäl dom.
När svenska folket tillfrågats om de vill att vargen ska finnas i Sverige så har en majoritet svarat ja och det gäller även på landsbygden.

Många är de länder i Europa där vargantalet är högre än hos oss. I det tätbefolkade Tyskland t.ex. beräknas det finnas ca 1000 vargar och där ges de totalt skydd i enlighet med art- och habitatdirektivet. I Spanien finns va 2000 vargar och där är vargen fredad. I Slovakien, som är en tiondel så stort som Sverige, finns minst 300 vargar och där fridlystes vargen 2021.

Det är verkligen dags att vargen även hos Naturvårdsverket och länsstyrelserna ses som värdefull då den spelar en viktig roll för att upprätthålla ett friskt ekosystem.

Hélène Nordin, miljöpartist

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 maj 2024

EU:s jordbruksstöd måste sikta på hållbarhet

Örebro län, 22 maj 2024

NA Debatt: Hjälp naturen att hjälpa oss

Västmanland, 19 maj 2024

Hur mår den gröna rörelsen i Europa?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter