Karlskrona

Välkommen till vår hemsida.

På den här sidan visas våra prioriterade frågor, vilka politiker vi är och annan mera statisk information, men även en del av våra aktiviteter. För att följa det mera dagsaktuella som händer ska du hänga med på vår facebook https://www.facebook.com/MPKarlskrona.

Utsikt över Gisslevik en dag i januari.
Våra prioriteringar

Klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer. Vi vill att Karlskrona kommun ska ta på sig ledartröjan och visa vägen i hållbarhetsarbetet.

Grönt samhällsbygge.

Vi vill se ett ökat bostadsbyggande i hela kommunen. All byggnation ska ske på ett hållbart sätt med stor hänsyn till naturområden och planering som beaktar framkomlighet med kollektivtrafik och cykel.

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och stimulera det kritiska tänkandet. Vår vision är ett brett och inkluderande kultur- och föreningsliv i hela kommunen.

Rena hav.

Vi är beroende av haven för såväl mat som jobb inom fiske, sjöfart och turism. Men under vattenytan mår Östersjön inte bra. Nedskräpning, övergödning och miljögifter utgör ett hot mot djurlivet, havets buffertförmåga och vår livsmedelsförsörjning.

Miljöpartiet Karlskrona

Kontakt