Karlskrona

Hållbart för oss är hållbart för kommande generationer och för allt liv på jorden!

Dessa FÖRTROENDEVALDA är med och påverkar politiken i kommunen och bevakar Miljöpartiets frågor.

Vill du veta mera om vad vi tycker kan du läsa vårt VALMANIFEST för mandatperioden 2014-2018.

En vägvisare i det gröna.
Våra prioriteringar

Hållbar utveckling.

Många pratar om hållbarhet – vi vet hur vi tillsammans kan skapa det hållbara samhället!

Skola och utbildning.

Det ska inte finnas bra eller dåliga skolor - alla skolor ska vara bra och alla elever ska få gå till skolan med glädje.

Social hållbarhet.

En god och jämlik hälsa måste vara ett övergripande mål för Karlskrona kommun.

Bra och giftfri mat.

Mat och miljö är intimt sammanlänkade och maten vi äter har en stark miljöpåverkan.

Kultur.

Att aktivt satsa på kultur är ett utmärkt sätt att öka folkhälsa, integration och motverka främlingsfientliga och antidemokratiska strömningar.

Energi och Transporter.

Karlskrona har mycket goda förutsättningar för satsningar på förnyelsebara energikällor som sol, vind och vågkraft. Vi vill se en kraftigt ökad utbyggnad av samtliga dessa gröna energislag. Genom detta skapas också nya arbetstillfällen.

Miljöpartiet de gröna Karlskrona

Kontakt