Ett jämlikt blomstrande kultur- och föreningsliv

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och stimulera det kritiska tänkandet. Vår vision är ett brett och inkluderande kultur- och föreningsliv i hela kommunen.

Miljöpartiet vill

  • ge alla barn och ungdomar möjlighet att ta del av Kulturskolan, bl.a. genom minskade avgifter
  • förse Kulturskolan med egna, ändamålsenliga lokaler såväl i centrala Karlskrona som i de olika kommundelarna
  • att alla skolor och förskolor har särskilda skolbibliotek
  • öka stödet till föreningar och fördela det rättvist mellan könen, mellan olika idrotter och geografiskt

 

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och stimulera det kritiska tänkandet. Tillsammans med ett rikt föreningsliv bildar kulturen basen för en fungerande demokrati, bidrar till god folkhälsa och stärker sammanhållningen i samhället. Vår vision för Karlskrona är ett brett och inkluderande kultur- och föreningsliv i hela kommunen. Oavsett inkomst, funktionsnedsättning eller kön ska kulturen finnas där för dig.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Kultur