Ett Karlstad anpassat för cyklister

Lyssna

Vi vill ställa om vårt resande i en hållbar riktning. Det innebär att det ska vara enkelt och gå snabbt att gå, cykla och resa gemensamt med buss och tåg.

Miljöpartiet vill

  • Bygga ihop osammanhängande cykelvägar, separera gång och cykel
  • Fortsätta bygga ut cykelstråken i tätorten och kransorter
  • Testa lånecyklar på kollektivtrafikens bytespunkter i kommunen och att ta med cykel på bussen

Du som cyklar ska prioriteras framför bilar. Det ska vara lätt att hitta fram dit du ska. Därför har vi i flera mandatperioder prioriterat gång- och cykelvägar i hela kommunen i budgeten.

Alla nybyggda områden ska kopplas ihop med cykelvägar där cyklar inte blandas med bilar och bussar. När ett nytt område byggs ska cykeln vara med i planeringen så att det finns plats för cykelparkering både inne och ute.

Det ska gå lätt att cykla inom och mellan tätorterna. Ett exempel är cykelvägen längs Klarälven från Skåre till centrala Karlstad. Vi vill även att det ska gå lätt att cykla från och till till exempel Vålberg och Molkom, samt närliggande kommuner som Hammarö och Kil.

Människor ska uppmuntras att cykla mer. Det ska vara lätt att pumpa cykeln, och få tag i en cykelkarta till spännande resmål. Vi stödjer kampanjer för att fler ska gå över till att pendla med cykel istället för bil på korta och medellånga distanser.

Läs mer om cykling i kapitel 2 i vårt handlingsprogram för åren 2014-2018.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: