Ett Karlstad anpassat för cyklister

Vi vill ställa om vårt resande i en hållbar riktning. Det innebär att det ska vara enkelt och gå snabbt att gå, cykla och resa gemensamt med buss och tåg.

Cyklande språkrör. Karlstad ska bli Nordens cykelhuvudstad. Det tycker MP Karlstads språkrör Per-Inge Lidén och Monika Bubholz.

Miljöpartiet vill

  • bygga ihop osammanhängande cykelvägar, separera gång och cykel
  • fortsätta bygga ut cykelstråken i tätorten och kransorter
  • testa lånecyklar på kollektivtrafikens bytespunkter i kommunen och att ta med cykel på bussen
  • se fler säkra cykelparkeringar i centrum, vid bytespunkter och vid flerbostadshus

Du som cyklar ska prioriteras framför bilar. Det ska vara lätt att hitta fram dit du ska. Därför har vi i flera mandatperioder prioriterat gång- och cykelvägar i hela kommunen i budgeten.

Alla nybyggda områden ska kopplas ihop med cykelvägar där cyklar inte blandas med bilar och bussar. När ett nytt område byggs ska cykeln vara med i planeringen så att det finns plats för cykelparkering både inne och ute. Säkra cykelparkeringar, där det går att låsa fast ramen, ska finnas i centrum, vid bostadsområden och vid bytespunkter till buss eller tåg. När det är säkert att lämna cykeln, tror vi att fler väljer att cykla.

Det ska gå lätt att cykla inom och mellan tätorterna. Ett exempel är cykelvägen längs Klarälven från Skåre till centrala Karlstad. Vi vill även att det ska gå lätt att cykla från och till till exempel Vålberg, Molkom och Skattkärr, samt närliggande kommuner som Hammarö och Kil.

Fler människor ska välja cykel för resor, både mellan och inom tätorterna. Det ska vara enkelt, snabbt, bekvämt, tillgängligt och framkomligt för cyklister. Det ska vara lätt att cykla mellan Vålberg, Molkom, Skattkärr och Karlstad.

Människor ska uppmuntras att cykla mer, året runt. Sopsaltning möjliggör att inte bara cyklister utan även motionärer och äldre med rullatorer har lättare att ta sig fram vid vinterväglag. Vi stödjer kampanjer för att fler ska gå över till att pendla med cykel istället för bil på korta och medellånga distanser.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: