Digitalisering för en mer effektiv och innovativ välfärd

För att kunna ge en lika hög eller bättre välfärd även i framtiden, fast med begränsade resurser, behöver vi utveckla de verktyg och arbetssätt som vi har i kommunen. Där är digitalisering av olika funktioner och processer ett viktigt verktyg.

Miljöpartiet vill

  • att Karlstad är en föregångare i digitaliseringsarbetet.
  • att digitala lösningar används i medborgardialoger för att nå grupper som annars inte kommer till tals.
  • att nya tekniker som AI, RPA och andra lösningar testas och används där de gör störst nytta.
  • att kommunen är aktiv för att hjälpa dem som står utanför digitaliseringen.

Digitalisering är inte ett mål i sig. Miljöpartiet driver dock på att vi genom att använda digitaliseringens möjligheter kan ge ännu bättre och mer jämlik vård och skola, att det blir enklare att hantera olika stadsbyggnadsprocesser och att kommunen blir ännu bättre på att kommunicera och få med karlstadsbornas perspektiv i olika frågor.

Det är samtidigt viktigt att alla karlstadsbor kan ta del av digitaliseringens möjligheter. Det handlar inte bara om äldre utan även andra som inte har möjlighet att ha Internet hemma eller känner sig utanför digitaliseringen i samhället. Det här är en demokratifråga, där det är viktigt att alla karlstadsbor känner att de är delaktiga i samhället och samhällsdiskussionen, som idag även finns på Internet. Det är dock viktigt att det alltid ska vara möjligt att kommunen är tillgänglig på andra sätt än digitala för att alla karlstadsbor ska ha möjlighet att ta del av kommunens verksamheter.

Med digitaliseringen kan resurser frigöras och lärare och socialsekreterare får mer tid att fokusera på undervisningen eller att ha direktkontakt med de människor som far illa. Digitaliseringen gör det också möjligt att lättare kunna ta del av hur vi planerar att bygga framtidens Karlstad och kan därmed ha en bättre dialog med medborgarna eftersom nya byggnader visualiseras och vi tidigt får en känsla för hur det kommer att se ut när nya kvarter byggs. Genom att hålla fler webbmöten sparas mycket tid och resurser då restid och reskostnader försvinner.

Digitaliseringen kräver nya arbetssätt och att verksamheter även tar bort arbetssteg som faktiskt inte ger värde för karlstadsborna. Det kräver mod och ifrågasättande av hur vi har arbetat tidigare.

Miljöpartiet vill att Karlstads kommun är en föregångare i digitaliseringsarbetet. Vi ska vara modiga att testa nya arbetssätt men samtidigt ha ett fokus på att höja kvaliteten i kommunens arbete. Miljöpartiet har drivit på digital signering av handlingar, som ett litet men resurseffektivt steg för att förenkla verksamheten.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: