Ett fantastikst friluftsliv i Karlstad

Samtidigt som vi planerar för ett växande Karlstad är det viktigt att peka ut fler områden som inte ska bebyggas. En av Karlstads största tillgångar är närheten till naturen och sjöarna. Vi vill fortsätta att utveckla möjligheterna till tätortsnära naturupplevelser och friluftsliv samt främja ekoturism.

Miljöpartiet vill

  • stärka möjligheten till friluftsliv i naturen nära kommunens tätorter.
  • utveckla vandrings-, cykel- och vattenleder för att stärka friluftslivet och turism.
  • främja hållbart företagande inom eko- och måltidsturism.
  • att naturskoleverksamheten ska stärkas.

Karlstads fantastiska möjligheter till friluftsliv är en av de viktigaste delarna i kommunens attraktivitet. I Karlstad går det att ha ett spännande och internationellt arbete och samtidigt kunna ta sig ut i naturen för en motionsrunda på eftermiddagen och helgen.

Natur tillgänglig för friluftsliv är en viktig del i det hälsofrämjandet arbetet, som både ger ökad livskvalitet och bättre folkhälsa. Miljöpartiet värnar därför både de naturnära skogarna och de stora sammanhängande naturområdena där vandrings- och cykelleder bjuder på fantastiska naturupplevelser. De är viktiga att bevara när Karlstad växer.

Karlstads fantastiska och skiftande naturmiljöer skapar förutsättningar för företagande med fokus på eko- och måltidsturism. Miljöpartiet anser att kommunen ska spela en aktiv roll för att främja en sådan utveckling.

Vi tycker också att naturskoleverksamheten ska stärkas. Barn som lär sig ute i naturen använder många sinnen vilket gör det lättare att förstå sammanhang. Det tycker vi är viktigt.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: