Hållbar konsumtion för ett starkare Karlstad

Vi behöver alla konsumera men vi kan göra det på ett hållbart sätt. Genom att handla mer lokalt, mer med kvalitet och gärna second hand minskar vi klimatpåverkan och slitaget på jordens resurser. Därför vill Miljöpartiet att Karlstads kommun ska upphandla mer hållbart och lokalt. Vi behöver också göra det lättare för karlstadsbor att konsumera hållbart.

Miljöpartiet vill

  • att Karlstads självförsörjningsgrad ska öka.
  • öka möjligheten att handla hållbart i Karlstad, både för privatpersoner och för kommunen.
  • få till fler platser för reparation och återbruk i Karlstad.
  • gynna verktygs-, cykel- och bilpooler.

En mer hållbar konsumtion stärker den lokala ekonomin. Vi handlar av fler lokala företag som finns i kommunen och får en chans att utöka sin verksamhet. Det gör oss mindre sårbara och mer självförsörjande om en palett av olika verksamheter finns lokalt.

Vår konsumtion ger höga klimatutsläpp. Karlstadsbon lever i snitt som om vi hade fyra jordklot till förfogande. Genom att handla mer med kvalitet och reparera när saker går sönder så sparar vi på jordens resurser. Bra möjligheter till återbruk och att hitta det vi behöver på second hand ökar också hållbarheten i våra inköp. Miljöpartiet vill att det ska vara lättare för karlstadsbon att handla hållbart och lokalt och vill att kommunen aktivt ska arbeta för det. Miljöpartiet vill också att kommunen själv ska agera som en hålllbar konsument, och handla lokalt i den mån det är möjligt i upphandlingslagstiftningen. Vi vill att hårda krav ställs på miljö och sociala frågor i våra upphandlingar så att företag som säljer sådana produkter och tjänster premieras.

Platser för att lära sig att reparera produkter behövs för att öka kunskapen om kvalitet och att minska behovet av att köpa nytt. Att lära sig hantverk och vårda de produkter som vi äger gör att vi minskar behovet av att köpa nytt. Vi vill gärna se att det finns fler företag som reparerar och återbrukar produkter i Karlstad.

Vi vill minska antalet bilar per person genom att gynna bilpooler. Det finns potential för liknande pooler för andra tjänster. Det ska vara enkelt att som företag komma in i den här ekonomin. Samtidigt ser vi uthyrningsverksamhet av sportutrustning som viktigt för att minska den tröskel som idrott innebär för ekonomiskt svaga familjer. Kommunen behöver inte alltid vara den som utför dessa tjänster utan nya gröna jobb kommer skapas av denna utveckling.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: