Återbruk av byggmaterial i Karlstad

Idag har vi invigt återbruksprojektet på gamla flygplatsen. Människor som varit arbetslösa jobbar nu med att ta emot och sälja fönster, dörrar och annat byggnadsmaterial. Om något år siktar vi på att de tar över verksamheten och driver det vidare i form av ett arbetsintegrerat socialt kooperativ.

Vi tycker att detta är ett jättebra initiativ och affärsidé som nu äntligen blir verklighet i Karlstad. Återbruk av byggnadsmaterial innebär att färre produkter behöver produceras och därmed mindre resursanvändning och klimatpåverkan.

Förhoppningsvis kommer många karlstadsbor att upptäcka vilka skatter som finns och som går att återanvända.

Läs mer i VF:s artikel.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: