Ett samtal om jämställdhet

Hur kan vi bli bättre på jämställdhet?

Hur kan vi bli bättre på jämställdhet? Miljöpartiets språkrör i Karlstad diskuterar jämställdhet.

Hur får vi fler kvinnor att ta uppdrag inom politiken och hur gör vi Miljöpartiet mer jämställt? Även om förtroendeuppdragen hos Miljöpartiet är jämt fördelade (50-50) så är jämställdhetsfrågan en ständigt aktuell fråga att hantera. Miljöpartiets språkrör i Karlstad, Per-Inge Lidén och Monika Bubholz diskuterar hur det ser ut med jämställdheten inom politiken.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: