Idag firar vi Cykelns dag!

Att Karlstad är en bra cykelkommun är det ingen tvekan om. Förutom att arbeta med nya och bra cykelvägar, säkra cykelparkeringar och att stötta karlstadsbor att välja cykeln, så pågår även mycket internt på Karlstads kommun.

Miljöpartiet drev 2010 igenom att klimatkompensering ska ske för de resor som sker med bil eller flyg i tjänsten. Dessa pengar samlas i en pott och delas årligen ut till hållbara förslag från kommunens olika förvaltningar.

Nu har en uppföljning gjorts av 2019 års projekt där 670 000 kr delades ut och hälften av dessa handlade om att använda cykel i verksamheten.

  •  För förskolor på Herrhagen-Norrstrand och dess expedition har många förflyttningar skett med hjälp av inköpta cyklar och utsläppen av växthusgaser har minskat. Uppskattningsvis har minst 365 bilresor under året bytts ut mot cykelturer. Efter att personalen har fått stifta bekantskap med elcyklarna resulterade det i att flera av dem själva köpt elcyklar för att transportera sig mellan hemmet och jobbet.
  • IT-avdelningen har skaffat sig en el-cykel som tjänst. Cykeln lånas enkelt ut till medarbetare på IT-avdelningen som behöver ta sig till olika verksamheter inom kommunen och genom dess enkelhet så används den företrädesvis före biltransport. Tjänsten är väl använd och uppskattad hos medarbetarna.
  • HVB-hemmet Charly har med sina cykelinköp fått en stor rörelsefrihet för utflykter och besök.
  • I vård- och omsorgsverksamheten har nya elcyklar används flitigt och främst på sommar, vår och höst. Även här har personal köpt elcykel privat efter att ha använt det som transportmedel i jobbet. En kund på daglig verksamhet fick också som arbetsuppgift att utföra enklare ärenden med cykel som annars krävt bilåkande.

Det är väldigt positivt att det finns många goda förslag hos kommunens anställda som kan bli verklighet genom klimatkompenseringspotten. Att sedan många upptäcker fördelarna med att använda elcykel, även privat, gör att fler karlstadsbor väljer cykel istället för bil på sin fritid. Det visar vilken effekt det har att kommunen är en bra förebild och att goda initiativ skapar ringar på vattnet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: