Karlstad är Sveriges bästa cykelkommun 2020, i kategorin mellanstora städer

För tredje året i rad rankas Karlstad som Sveriges bästa mellanstora cykelkommun. Den bredd i arbetet för att främja cykel gör att vi återigen hamnar i topp.

Här är några viktiga cykelsatsningar från 2019:

  • Investeringar i bra beläggning på cykelvägarna och utökningar i cykelnätet för att knyta ihop olika delar i kommunen.
  • Satsning på cykelparkeringar där det är möjligt att låsta fast cykelramen på ett säkert sätt.
  • Busshållplatser har fått cykelparkeringar i nära anslutning för att göra det mer attraktivt att välja hållbara ressätt.
  • Fortsatt sopsaltning under vintern på de mest trafikerade cykelstråken.
  • Fördubbling, från 20 till 40 deltagare i vintertramparkampanjen, för att få fler bilister att långsiktigt välja cykeln i sin vardag

Vi har fortsatt stora utmaningar i Karlstad. Hälften av karlstadsbornas resor är under 5 km. Av alla resor görs 19 % med cykel. Att få fler att välja cykel på de korta resorna är en ambition i det vidare arbetet med att göra Karlstad till en bättre cykelkommun.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: