Krönika Lars Karlsson: Klimatförändringar och krisberedskap i ett kommunalt uppdrag

Krönika Lars Karlsson: Klimatförändringar och krisberedskap i ett kommunalt uppdrag

KGVF, Karlstad Grums Vattenverksförbund är ett kommunförbund som säkerställer dricksvatten för uppemot 15000 invånare i Grums, Vålberg, Edsvalla, Norsbron och Segerstad.

Jag är ersättare i förbundets direktion. Vi sammanträder fyra gånger per år (tre gånger i Grums och en gång i Karlstad) och idag fick jag tjänstgöra för andra gången, när vi fattade beslut om budget och investeringsplan för att fortsätta säkerställa dricksvattenproduktionen för området. Besluten skickas sedan vidare till Karlstads respektive Grums fullmäktige att godkänna (i det här fallet godkänna finansieringen).

Ett ganska opolitiskt förtroendeuppdrag, men en oerhört viktig och samhällskritisk verksamhet för invånarna i dessa orter. Dessutom väldigt intressant om en är intresserad av tekniska detaljer i dricksvattenproduktion.

Men även här gör sig frågor som krisberedskap och påverkan från klimatförändringar närvarande.

En liten inblick i vad det innebär att ha ett ”litet” uppdrag i ett kommunförbund.

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter