Lokala mål för en hållbar framtid

Världens länder har tidigare beslutat att ställa sig bakom FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030, och därmed jobba för en bättre och tryggare framtid till år 2030. Nu tar det blågröna styret initiativ till Karlstads Agenda 2030-protokoll för att underlätta för fler att delta i arbetet.

De globala målen i Agenda 2030 syftar i huvudsak till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Karlstads kommun arbetar idag med Agenda 2030-målen både internt i kommunens bolag, förvaltningar och externt genom bland annat information till kommunens medborgare. Med en strukturerad samverkan med organisationer och företag som verkar i Karlstads kommun, kan inte bara kommunens arbete med målen nå bättre resultat, det bidrar även till att stödja de medverkande aktörernas arbete med Agenda 2030 och höjer kunskapsnivån i kommunen kring de globala målen.

Eftersom företag som arbetar systematiskt med hållbarhet visat sig vara mer lönsamma än andra kan Karlstads Agenda 2030-protokoll också bidra till att stärka det lokala näringslivet. Det är viktigt för att Karlstad ska bli en ännu bättre kommun att leva i.

Vi i det blågröna styret fortsätter ständigt utveckla vår politik. Sommartider innebär inte enbart bad i solstaden utan även möjligheter till reflektion kring hur vi utvecklar kommunen i en ännu bättre riktning.

Att Karlstad tar ytterligare kliv framåt i och med införandet av Karlstads Agenda 2030-protokoll mot en bättre, hållbar framtid är en tydlig signal till resten av alla kommuner i landet – tillsammans gör vi skillnad.

För det blågröna styret,

Per-Samuel Nisser (M)
Alexander Torin (M)
Frida Pettersson (C)
Monika Bubholz (MP)
Niklas Wikström (L)
Erik Nilsson (KD)

Debattartikeln publicerades i VF den 6 augusti 2019.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: