Miljöpartiet är ett parti för jämställdhet

I Miljöpartiet har vi alltid tagit vi jämställdheten på allvar. Med mig som ny sammankallande i MP Karlstad kommer vi att fronta ännu mer i de här frågorna.

I jämställdhetsarbetet är det viktigt att vi i de politiska partierna tar vårt ansvar, går före och visar vägen. Det är vår uppgift. Vi i miljöpartiet går alltid till val med varvade listor. Varannan man, varannan kvinna. Och vi toppar oftast med en kvinna. Vi har 26 platser i nämnder och kommunfullmäktige idag – 13 män och 13 kvinnor. Vårt kommunalråd är kvinna. När det gäller ordförandeuppdrag har vi en övervikt på män. Av nio ordförandeuppdrag innehas sex av en man och tre av en kvinna.

När det gäller våra egna föreningsmöten har vi en hel del att jobba med. Vi har märkt att vi på sistone har en övervikt av män. Just nu pågår ett internt arbete för att undersöka varför – och förändra detta.

Ett av målen i vår kommuns strategiska plan är att vi ska arbeta för jämställdhet och mångfald. För att göra det möjligt kommer vi framöver att mäta andelen män och kvinnor som är såväl chefer som medarbetare på de olika förvaltningarna och bolagen. Fortfarande är det inom många sektorer en stor snedfördelning mellan i vilka yrken män och kvinnor arbetar. Inom skolans värld är en absolut majoritet av medarbetarna kvinnor, bland socionomerna inom socialtjänsten och inom äldreomsorgen likaså. Samtliga mycket krävande och ofta underbetalda välfärdsyrken. Män dominerar i yrken som transport, bygg/konstruktion och systemutveckling. Här har vi ett stort arbete framför oss för att förändra konservativa attityder och låta människor välja yrke efter intresse och inte efter kön.

I skolan har vi stora utmaningar framför oss. Flickor klarar sig bättre än pojkar. Skillnaderna syns mycket tidigt. Redan under första terminen i förskoleklassen har 29 procent av flickorna knäckt läskoden jämfört med 14 procent pojkarna. Vi ser det sedan på alla stadier och nästan i alla ämnen. Även andelen ungdomar som går vidare till universitets- och högskolestudier är till övervägande delen kvinnor. Vi behöver jobba med att förändra undervisningen så att pojkar kommer upp i samma studieresultat som tjejerna.

Det här behöver vi samtala om. Den tid vi nu upplever av kris och försämrad ekonomi får inte göra att de viktiga samhällsfrågorna som jämställdhet kommer i bakgrunden och att vi söker oss tillbaka till mer konservativa värderingar. Tvärtom behöver vi ett än mer jämställt och heterogent samhälle. Vad tjänar egentligen alla dessa könsbundna normer till förutom att begränsa våra möjligheter att utvecklas både som människor och som samhälle?

Det här är en tid för reflexion, förändring och att omskapa samhället till det moderna, demokratiska samhälle vi längtar efter.

Sebastian Örgesvik

Ny sammankallande i ledningsgruppen för MP Karlstad

Debattartikeln publicerades i VF den 16 april 2020.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: