Miljöpartiet röstade nej till detaljplanen för Månsberget

På dagens kommunstyrelsemöte beslutade en majoritet av representanterna för partierna som deltog att yrka bifall till den detaljplan som avser exploatering och tillskapandet av ytterligare ett område för handel på Månsberget. Miljöpartiet röstade dock nej till detaljplanen.

På dagens kommunstyrelsemöte beslutade en majoritet av representanterna för partierna som deltog att yrka bifall till den detaljplan som avser exploatering och tillskapandet av ytterligare ett område för handel på Månsberget. Miljöpartiet röstade dock nej till detaljplanen.

– I Miljöpartiet ser vi att de höga naturvärdena på Månsberget är särskilt viktiga för vårt ställningstagande, säger Miljöpartiet Karlstads språkrör Monika Bubholz. Anläggandet av ett handelsområde skulle ge irreparabla skador på den gamla artrika skogen. Dessutom ligger Månsberget i en viktig naturkorridor mellan Karlstad och Hammarö.

– Ett nytt handelsområde på Månsberget är klart olämpligt. Detta blir särskilt uppenbart om man lyfter blicken för att se långsiktigt på det hela. Vi befinner oss i en tid av accelererande artutrotning och med svåra klimatutmaningar att hantera, säger Miljöpartiet Karlstads språkrör Robert Halvarsson.

I Miljöpartiet har vi från första stund varit emot en exploatering av området. När initiativet om att ta fram en detaljplan för området lades 2017 av Socialdemokraterna och de borgerliga partierna röstade vi emot det. Vi röstade även emot detaljplanen i Stadsbyggnadsnämnden i augusti i år och vi kommer även att rösta emot detaljplanen när den slutgiltigt beslutas om i kommunfullmäktige.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: