Om ett träd tas ned, ska två nya upp

Träden längs Karlstads gator och torg är omtyckta och engagerar. Nu vill vi att de bli fler och kan växa sig större. När Karlstad växer får grönskan inte glömmas bort. Naturen är viktig både för vårt välmående och för att skydda oss medborgare mot klimatförändringarnas konsekvenser.

Klimatförändringarna gör att värmeböljor, skyfall och översvämningar kommer att ske allt oftare och vara längre. Det är framför allt äldre och barn som kommer drabbas när extrema väderhändelser sker. Träd och annan grönska behövs både för att kyla ner stadsmiljön och för att vatten som kommer i för stora mängder ska ha någonstans att ta vägen.

I det blågröna budgetförslaget, har vi fått med att grönskan i Karlstad ska öka. Varje nedtaget träd på gator, torg eller i parker ska ersättas med två nya inom samma stadsdel eller område.

Dessutom vill vi ge i uppdrag att se var nya parker kan komma till. Förutom att parker är viktiga platser för biologisk mångfald så behöver vi också fler mötesplatser för människor i Karlstad. Vi vill helt enkelt se ett grönare Karlstad i framtiden.

Relaterade nyheter

Karlstad, 19 april 2024

Karlstad 4:e bäst enligt Djurens Rätt!

Karlstad, 10 januari 2024

Nytt naturreservat på gång vid Östra Örten

Karlstad, 27 april 2023

Karlstad älskar biologisk mångfald

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter