Sebastian Örgesvik är ny sammankallande för Miljöpartiet i Karlstad

Sebastian Örgesvik är ny sammankallande för Miljöpartiet i Karlstad. Möt honom här!

Sebastian Örgesvik. Ny sammankallande för Miljöpartiet i Karlstad.

Hej, jag heter Sebastian Örgesvik och jag är Miljöpartiet i Karlstads nya sammankallande.

För närvarande är jag student men bara i några månader till. Efter det så är jag äntligen färdig förskollärare. Jag gick med i Miljöpartiet 2015 men miljöpartist har jag varit sedan jag var liten.

Miljö- och hållbarhetsfrågor bör stå högst på agendan för att möta de utmaningar vi nu står inför. I Sverige är det bara vi i Miljöpartiet som prioriterar miljöfrågan. Vi är även en stark kraft för bevarandet av fina värderingar som öppenhet, humanism och solidaritet mot våra medmänniskor, levande och ännu ej födda. Detta och mycket annat gör mig stolt att vara miljöpartist.

Att få det förtroendet av årsmötet att bli ny sammankallande är för mig enormt hedrande. Jag tar ödmjukt åt mig uppdraget och ser fram emot utmaningen väl medveten om att jag har stora skor att fylla.

(Mina andra uppdrag i paritet är som ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och ersättande ombud på Miljöpartiet i Värmlands distriktsstämmor.)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: