Vi bygger mer i trä

Framöver tänker vi fortsätta jobba för att ännu fler byggnader uppförs i trä. Vår förhoppning är att fler aktörer kommer se fördelarna med att bygga hållbart, skriver Henrik Lander med flera från det blågröna styret i Teknik- och fastighetsnämnden.

Vi i det blågröna styret i teknik- och fastighetsnämnden i Karlstads kommun är glada över att vi bygger allt fler av kommunens fastigheter i trä. Trä som byggnadsmaterial medför stora miljövinster då det är en förnyelsebar resurs som resulterar i mindre utsläpp av växthusgaser än vid traditionella materialval.

Värmland är ett skogslän med god tillgång på virke och här finns kunskap och erfarenhet inom området. Förutom att trä är bra ur klimatsynpunkt så ger träbyggnader mer hälsosamma inomhusmiljöer för dem som vistas där. Forskning visar att sjukhus av trä kan ge färre sjukdagar och att skolmiljöer med mycket trä gör att elever kan fokusera bättre. Dessutom är det relativt lätt, hållfast och vackert.
Så skriver du en debattartikel

Just nu har vi flertalet förskolor som byggs i trä i Karlstad. Förskolan Lotsen i Inre hamn är ett tydligt exempel på hur vi ser till att inte bara det yttre är av trä, utan hela konstruktionen från insidan och ut. Samtidigt byggs också den nya förskolan på Jakobsberg och Norrstrand av trä och detsamma gäller för ”Samlokalisering Kronoparken” som innehåller en ny byggnad för bibliotek och fritidsgård.

Framöver tänker vi fortsätta jobba för att ännu fler byggnader uppförs i trä. Vår förhoppning är att fler aktörer kommer se fördelarna med att bygga hållbart. Vi har allt att vinna på en levande kommun där träbyggandet möjliggör fler lokala jobb och samtidigt värnar vår miljö.

För de blågröna partierna i teknik- och fastighetsnämnden i Karlstads kommun

Henrik Lander (C)
Monika Bubholz (MP)
Mats Bergman (M)
Rebecka Ingsmy (M)
Magnus Tuneld (L)
Jan Länsberg (KD)
Siv Wittengård (M)
Ulf Dahlby (M)
Jan-Olof Jacobsson (C)
Cecilia Lindström (MP)
Peter Kaka Nilsson (L)
Johan Lokander (KD)

Debattartikeln publicerades i NWT den 14 februari 2020

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: