Mänskligt arbetsliv

Ta tag i den höga sjukfrånvaron. När anställda i kommunen är sjuka orsakar det både mänskligt lidande och stora kostnader. Vi vill genomföra ett försök med sänkt normalarbetstid och bibehållen lön i första hand inom slitsamma kvinnodominerade yrken i vård- och omsorgssektorn.

Miljöpartiet vill

  • börja med förkortad arbetstid, med bibehållen lön, på prov inom i första hand slitsamma kvinnodominerade yrken i vård- och omsorgssektorn.
  • satsa på arbetstidsinnovationer och digitalisering för ett hållbart arbetsliv.

Vi vill skapa ett samhälle där du har rätt att må bra. Ett samhälle där du inte bränner ut dig på jobbet och där psykiska ohälsa tas på allvar. För att göra det vill vi ge dig större makt över din tid och ditt arbetsliv, vi vill genomföra ett försök med arbetstidsförkortning inom kommunens slitsamma yrken och ge äldra anställda möjlighet att gå ner i arbetstid utan att drabbas ekonomiskt.

Vi vill ta tag i den höga sjukfrånvaron. När anställda i kommunen är sjuka orsakar det både mänskligt lidande och stora kostnader. För att ändra detta vill vi genomföra ett försök med arbetstidsförkortning med bibehållen lön inom i första hand slitsamma kvinnodominerade yrken i vård- och omsorgssektorn. Samtidigt vill vi se avtal som underlättar för kommunanställda som önskar byta lön mot ledig tid. Vi vill också stärka chefsskapet så att medarbetare har möljighet att få stöd av sin chef när det behövs.

Här visar vi lokal politik från Värmland.

Värmland Ett arbetsliv som inte sliter ut människor i förtid

Alla som är friska ska ges möjlighet att arbeta och därmed försörja sig själva. Alla som är sjukskrivna en längre tid ska få adekvat vård, rehabilitering, en dörr in tillbaka och en försörjning av sjukförsäkringen så länge de är sjuka.

Miljöpartiet i Värmland vill

  • att alla aktörer på arbetsmarknaden inser värdet av ett arbetsliv som inte sliter ut människor i förtid,
  • att arbetslivet anpassas till människors olika förmåga att arbeta för sin försörjning,
  • att lika lön för likvärdigt arbete blir en självklarhet.

Läs mer

Arbete på dagens öppna marknad är emellertid ofta stressigt och sliter ut människor som skulle kunna klara samma arbete i lugnare takt. Att efter en tids sjukskrivning gå tillbaka till samma stressiga arbete är ibland ingen lösning utan ger snart ny sjukskrivning. Bättre möjligheter att arbeta deltid eller i lugnare tempo behöver utvecklas för att alla människors kapacitet ska tillvaratas. Miljöpartiet arbetar för att det alltid ska finnas en väg tillbaka in i samhället igen för dem som hamnat utanför det sociala och ekonomiska systemet.

Landstinget är en stor arbetsgivare, och bör därför kunna bidra till utvecklingen av ett arbetsliv som inte sliter ut människor. Vi vill ge människor mer makt över sin tid. De anställda som vill bör kunna få jobba heltid, men det bör också finnas möjligheter att arbeta deltid för den som trivs bättre med det. För grupper med särskilt slitsamma arbeten vill vi göra försök med kortare arbetstid med bibehållen lön. Det är också viktigt att systematiskt följa upp varför medarbetare slutar, för att se om detta visar något om hur arbetssituationen kan förbättras. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: