Cykel

Du som cyklar ska prioriteras framför bilar. Det ska vara lätt att hitta fram dit du ska. Därför har vi i flera mandatperioder prioriterat gång- och cykelvägar i hela kommunen i budgeten.

Vi vill att kommunen tar fram en ny cykelplan och planerar så att fler kan välja cykel för resor, både mellan och inom tätorterna. Det ska vara enkelt, snabbt, bekvämt och framkomligt att cykla och barn ska kunna cykla tryggt. Där det är möjligt ska cykelbana och gångbana vara separerade. På några ställen vill vi ha cykel-highways – cykelbanor utan gångtrafik, där du kan cykla fortare.

Alla nybyggda områden ska kopplas ihop med cykelvägar där cyklar inte blandas med bilar och bussar. När ett nytt område byggs ska cykeln vara med i planeringen så att det finns plats för cykelparkering både inne och ute. Säkra cykelparkeringar, där det går att låsa fast ramen, ska finnas i centrum, vid bostadsområden och vid bytespunkter till buss eller tåg. När det är säkert att lämna cykeln, tror vi att fler väljer att cykla.

Det ska gå lätt att cykla inom och mellan tätorterna. Ett exempel är cykelvägen längs Klarälven från Skåre till centrala Karlstad. Vi vill även att det ska gå lätt att cykla från och till till exempel Vålberg, Molkom och Skattkärr, samt närliggande kommuner som Hammarö och Kil.

Människor ska uppmuntras att cykla mer, året runt. Sopsaltning möjliggör att inte bara cyklister utan även motionärer och äldre med rullatorer har lättare att ta sig fram vid vinterväglag. Vi stödjer kampanjer för att fler ska gå över till att pendla med cykel istället för bil på korta och medellånga distanser.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Cykel

Karlstad, 16 februari 2024

Grattis Karlstad! Den nya Färjestadsbron är äntligen på plats

Karlstad, 8 februari 2024

Krönika Per-Inge Lidén: Friheten i att leva utan bil

Karlstad, 28 november 2023

Fler cykelpumpar tack vare ungdomsfullmäktige

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter