Friluftsliv

Friluftsliv

Samtidigt som vi planerar för ett växande Karlstad är det viktigt att peka ut fler områden som inte ska bebyggas. En av Karlstads största tillgångar är närheten till naturen och sjöarna. Vi vill fortsätta att utveckla möjligheterna till tätortsnära naturupplevelser och friluftsliv samt främja ekoturism.

Karlstads fantastiska möjligheter till friluftsliv är en av de viktigaste delarna i kommunens attraktivitet. I Karlstad går det att ha ett spännande och internationellt arbete och samtidigt kunna ta sig ut i naturen för en motionsrunda på eftermiddagen och helgen.

Natur tillgänglig för friluftsliv är en viktig del i det hälsofrämjandet arbetet, som både ger ökad livskvalitet och bättre folkhälsa. Miljöpartiet värnar därför både de naturnära skogarna och de stora sammanhängande naturområdena där vandrings- och cykelleder bjuder på fantastiska naturupplevelser. De är viktiga att bevara när Karlstad växer.

Karlstads fantastiska och skiftande naturmiljöer skapar förutsättningar för företagande med fokus på eko- och måltidsturism. Miljöpartiet anser att kommunen ska spela en aktiv roll för att främja en sådan utveckling.

Vi tycker också att naturskoleverksamheten ska stärkas. Barn som lär sig ute i naturen använder många sinnen vilket gör det lättare att förstå sammanhang. Det tycker vi är viktigt.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Friluftsliv

Karlstad, 21 december 2021

Miljöpartiet testar Vinterbadet på Örsholmen

Karlstad, 7 november 2021

Utveckling av Skutberget

Karlstad, 28 september 2021

Miljöpartiets synpunkter på översiktsplanens samrådsförslag

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter