Kalendarium

Kalendarium

Här hittar du våra möten och aktiviteter i Miljöpartiet i Karlstad. Våra möten är öppna för alla medlemmar. Till våra medlemsmöten är i vanliga fall även icke-medlemmar välkomna.

Våra medlemsmöten börjar i regel kl 18:00. Kallelser till mötet kommer cirka en vecka innan.

 

 

September 2023
4 september – styrelsemöte

9 september – Värmland Pride

17 september – medlemsaktivitet: svampplockning i Skåre, kl 14-16

 

Oktober 2023
4 oktober – Barbie och bubbel i Karlstad. Vi går på bio tillsammans och käkar lite innan. Häng på. Hör av dig till monika.bubholz@mp.se för mer info

11 oktober – styrelsemöte (obs tidigare start: 17:00)

25 oktober – medlemsmöte

 

November 2023
14 november – styrelsemöte

23 november- medlemsaktivitet: tema anti-konsumtion

 

December 2023
11 december – styrelsemöte

X december – medlemsaktivitet: julfest!

 

Styrelsemöte

Styrelsen väljs av årsmötet och leder arbetet i MP Karlstad mellan medlemsmöten. Alla medlemmar är välkomna på dessa möten och har rätt att säga sin mening. Endast ordinarie ledamot eller tjänstgörande ersättare får rösta. På dessa möten diskuteras främst föreningsfrågor.

Medlemsmöte

Vårt högsta beslutande organ. Här tas viktiga beslut för föreningen och om hur vi ska agera i kommunpolitiken. Alla möten, förutom något enstaka undantag, är öppna för alla.

Nätverksmöte

Här arbetar vi med politikutveckling, diskuterar hur vi ska driva miljöpartistisk politik och lär oss mer om olika frågor som berör Karlstadspolitiken. Vi har delat upp de frågor som rör kommunen i två delar:

  • Samhällsbyggnadsfrågor, där följande nämnders arbete ingår – miljö, stadsbyggnad och teknik- och fastighet.
  • Sociala frågor, där följande nämnders arbete ingår – barn- och ungdom, vård- och omsorg, gymnasie- och vuxenutbildning, kultur- och fritid och arbetsmarknad- och social.

 

Utbildningar hösten 2023

Utbildningar för alla medlemmar

X september kl  x-x – Grundkurs om Miljöpartiet. Välkomna till grundkurs om Miljöpartiet där du får lära dig om grunderna i den gröna ideologin, partiets historia, vår verksamhet i Värmland och våra kommuner och hur man kan arbeta med politik.

X september Föreningskunskap tema

11 oktober kl 18:30 Politisk fördjupning tema skola med Jens Meyer och Britt Zetterberg-Bagge

X november Föreningskunskap tema X

22 november kl 18:30 Politisk fördjupning tema energi med Willy Ociansson

 

Nämnd- och bolagsutbildningar

För att Miljöpartiets förtroendevalda i kommunernas nämnder och bolag ska ha bra förutsättningar att genomföra sitt uppdrag ges regelbundet utbildningar under mandatperioden.

Utbildningar sker uppdelat, beroende på om man sitter i nämnd eller en bolagsstyrelse.

Dessa utbildningar är både fysiska och digitala och äger rum mellan kl 18-19. Kallelse kommer till våra förtroendevalda senast en vecka innan mötet. Ni som är förtroendevalda får en kallelse i mailen cirka en vecka innan mötet.

Förtroendevalda i nämnder:

7 september: Tema ekonomi

20 november: Tema politisk strategi

 

Förtroendevalda i bolag:

13 september:  Tema ekonomi och uppföljning

8 november: Tema arbetsgivarfrågor

 

Nyheter på Kalendarium

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter