Kalendarium

Kalendarium

Vår kalender för EU-valet hittar du här (endast för medlemmar).

 

Här hittar du våra möten och aktiviteter i Miljöpartiet i Karlstad. Våra möten är öppna för alla medlemmar. Till våra medlemsmöten är i vanliga fall även icke-medlemmar välkomna.

Våra medlemsmöten börjar i regel kl 18:00. Kallelser till mötet kommer cirka en vecka innan. Vi möts ofta på Studieförbundet Vuxenskolans lokaler vid Industrigatan 1, i Tormestad. Men inte alltid. Är du nyfiken på ett möte så kan du kontakta karlstad@mp.se för att ställa frågan hur och var vi träffas.

Maj 2024

7 maj, styrelsemöte
23 maj, medlemsmöte

juni 2024

9 juni, val och valvaka
11 juni, styrelsemöte
17 juni, sommarfest

augusti 2024

12 augusti, styrelsemöte strategiplanering

 

Styrelsemöte

Styrelsen väljs av årsmötet och leder arbetet i MP Karlstad mellan medlemsmöten. Alla medlemmar är välkomna på dessa möten och har rätt att säga sin mening. Endast ordinarie ledamot eller tjänstgörande ersättare får rösta. På dessa möten diskuteras främst föreningsfrågor.

Medlemsmöte

Vårt högsta beslutande organ. Här tas viktiga beslut för föreningen och om hur vi ska agera i kommunpolitiken. Alla möten, förutom något enstaka undantag, är öppna för alla.

Nätverksmöte

Här arbetar vi med politikutveckling, diskuterar hur vi ska driva miljöpartistisk politik och lär oss mer om olika frågor som berör Karlstadspolitiken. Vi har delat upp de frågor som rör kommunen i två delar:

  • Samhällsbyggnadsfrågor, där följande nämnders arbete ingår – miljö, stadsbyggnad och teknik- och fastighet.
  • Sociala frågor, där följande nämnders arbete ingår – barn- och ungdom, vård- och omsorg, gymnasie- och vuxenutbildning, kultur- och fritid och arbetsmarknad- och social.

Utbildningar

Utbildningar för alla medlemmar

För att fördjupa oss i olika områden genomförs regelbundet utbildningar. Dessa är oftast digitala. Information om utbildningarna skickas ut senast en vecka innan utbildningen.

Några gånger om året bjuder vi även in till en grundutbildning om Miljöpartiet. Nästa tillfälle blir i början av 2024.

Nämnd- och bolagsutbildningar

För att Miljöpartiets förtroendevalda i kommunernas nämnder och bolag ska ha bra förutsättningar att genomföra sitt uppdrag ges regelbundet utbildningar under mandatperioden.

Utbildningar sker uppdelat, beroende på om man sitter i nämnd eller en bolagsstyrelse.

Dessa utbildningar är både fysiska och digitala och äger rum mellan kl 18-19. Kallelse kommer till våra förtroendevalda senast en vecka innan mötet.

Nyheter på Kalendarium

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter