Kalendarium

Kalendarium

Här hittar du våra möten och aktiviteter i Miljöpartiet i Karlstad. Våra möten är öppna för alla medlemmar. Till våra medlemsmöten är i vanliga fall även icke-medlemmar välkomna.

Våra medlemsmöten börjar i regel kl 18:00. Kallelser till mötet kommer cirka en vecka innan.

 

Juni 2023
5 juni – styrelsemöte

15 juni – medlemsmöte sommarfest

 

Augusti 2023
10 augusti – styrelsemöte

23 augusti – medlemsmöte

28 augusti – nätverksmöte samhällsbyggnadsgruppen

29 augusti – nätverksmöte sociala gruppen

Styrelsemöte

Styrelsen väljs av årsmötet och leder arbetet i MP Karlstad mellan medlemsmöten. Alla medlemmar är välkomna på dessa möten och har rätt att säga sin mening. Endast ordinarie ledamot eller tjänstgörande ersättare får rösta. På dessa möten diskuteras främst föreningsfrågor.

Medlemsmöte

Vårt högsta beslutande organ. Här tas viktiga beslut för föreningen och om hur vi ska agera i kommunpolitiken. Alla möten, förutom något enstaka undantag, är öppna för alla.

Nätverksmöte

Här arbetar vi med politikutveckling, diskuterar hur vi ska driva miljöpartistisk politik och lär oss mer om olika frågor som berör Karlstadspolitiken. Vi har delat upp de frågor som rör kommunen i två delar:

  • Samhällsbyggnadsfrågor, där följande nämnders arbete ingår – miljö, stadsbyggnad och teknik- och fastighet.
  • Sociala frågor, där följande nämnders arbete ingår – barn- och ungdom, vård- och omsorg, gymnasie- och vuxenutbildning, kultur- och fritid och arbetsmarknad- och social.

 

Utbildningar våren 2023

Grundkurs om Miljöpartiet

11 mars kl 14-17

Välkomna till grundkurs om Miljöpartiet där du får lära dig om grunderna i den gröna ideologin, partiets historia, vår verksamhet i Karlstad och Värmland och hur man kan arbeta med politik.

 

Nämnd- och bolagsutbildningar

För att våra förtroendevalda i nämnder och bolag ska ha bra förutsättningar att genomföra sitt uppdrag ges regelbundet utbildningar under mandatperioden.

Under våren kommer utbildningar att genomföras där vi delar upp förtroendevalda så att de som sitter i nämnder får utbildning inriktad mot dem och våra förtroendevalda med bolagsuppdrag får utbildning anpassad för styrelsearbete i bolag.

Dessa utbildningar kommer att vara både fysiska och digitala och äga rum mellan kl 18-19. Kallelse kommer till våra förtroendevalda senast en vecka innan mötet.

Förtroendevalda i nämnder:

20 mars: Förstå nämndens budget

27 april: Tips och trix på framgångsrikt nämndarbete

 

Förtroendevalda i bolag:

28 mars: Grundutbildning om bolagsarbete med årshjul, aktiebolagslagen och annat lagutrymme som styr bolagens verksamhet

15 maj: Förstå bolagets budget och strategiskt arbete i bolag

Nyheter på Kalendarium

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter