Mänskligt arbetsliv

Mänskligt arbetsliv

Ta tag i den höga sjukfrånvaron. När anställda i kommunen är sjuka orsakar det både mänskligt lidande och stora kostnader. Vi vill genomföra ett försök med sänkt normalarbetstid och bibehållen lön i första hand inom slitsamma kvinnodominerade yrken i vård- och omsorgssektorn.

Vi vill skapa ett samhälle där du har rätt att må bra. Ett samhälle där du inte bränner ut dig på jobbet och där psykiska ohälsa tas på allvar. För att göra det vill vi ge dig större makt över din tid och ditt arbetsliv, vi vill genomföra ett försök med arbetstidsförkortning inom kommunens slitsamma yrken och ge äldre anställda möjlighet att gå ner i arbetstid utan att drabbas ekonomiskt.

Vi vill ta tag i den höga sjukfrånvaron. När anställda i kommunen är sjuka orsakar det både mänskligt lidande och stora kostnader. För att ändra detta vill vi genomföra ett försök med arbetstidsförkortning med bibehållen lön inom i första hand slitsamma kvinnodominerade yrken i vård- och omsorgssektorn. Samtidigt vill vi se avtal som underlättar för kommunanställda som önskar byta lön mot ledig tid. Vi vill också stärka chefsskapet så att medarbetare har möjlighet att få stöd av sin chef när det behövs.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Mänskligt arbetsliv

Karlstad, 4 juli 2023

Minutstyrning inom hemtjänsten

Karlstad, 10 maj 2022

Mer återbruk och hållbar konsumtion

Karlstad, 28 januari 2022

6 timmars arbetsdag med bibehållen lön

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter