Psykisk hälsa

Psykisk hälsa

Stress, utmattning och utbrändhet kännetecknar tyvärr vår tid. Vi prioriterar förebyggande folkhälsoarbete med fokus på livskvalitet och färre sjukskrivningar. Psykisk ohälsa ska uppmärksammas och förebyggas oavsett om det är i skolan, på arbetet eller på fritiden.

Miljöpartiet vill bidra till att minska stigmat kring psykisk ohälsa och stärka det tidiga stödet till personer som lider av psykisk ohälsa och sjukdom. Vi vill prioritera Första linjen för barn, skapa fler familjecentraler i kommunen och satsa mer på elevhälsan.

Miljöpartiet vill också lyfta fram föreningslivets arbete som direkt eller indirekt bidrar till god psykisk hälsa. Därför vill vi se ett långsiktigt stöd till de föreningar som arbetar för våldsutsatta, för att öka kunskapen om suicidprevention, de som skapar mötesplatser för de med psykisk ohälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta samtidigt som kommunens kunskaper stärks inom samma områden.

Miljöpartiet vill också att stadsplaneringen ska vara orienterad på sådant sätt att ofrivillig ensamhet minskas genom fler mötesplatser, där det finns tillgång till stadsparker och grönska som vetenskapen erfar har positiva effekter på välmåendet.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Psykisk hälsa

Karlstad, 16 oktober 2023

Långsiktigt stöd till föreningen Tillsammans i Karlstad

Karlstad, 9 december 2021

Fler sociala företag i Karlstad

Karlstad, 9 november 2021

Stärk den sociala ekonomin efter pandemin

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter