Turism

Turismen är viktig för Karlstad. Både för att bidra med arbetstillfällen och för att skapa möten mellan Karlstadsbor och andra. Vi behöver se till att turismen är hållbar både för vår miljö och socialt sett för att vi ska kunna fortsätta dra nytta av den.

Turismen är viktig för Karlstad. Många Karlstadsbor får sitt första ordentliga jobb kopplat till besöksnäringen och inte sällan kan detta leda till nyttiga erfarenheter för vidare karriär.

Vi behöver vidareutveckla ekoturismen i vänerskärgården och cykelturismen för att stärka den gröna profil som kommunen har, samtidigt som vi vill utveckla stadsrummet för en bättre turistupplevelse. Vänerns stränder och skärgårdar, älven, deltat och Klarälvsbanan kan göra Karlstad till en stor och hållbar turistdestination.

Miljöpartiet vill stärka stadskärnans attraktivitet. Genom härliga gågator, kulturupplevelser och folklig rörelse i stadsrummet blir Karlstad en mer uppskattad destination. En hållbar kommun där människor lätt kan ta sig fram via tåg, buss, cykel och gång skapar möjligheter till turism på ett sätt som ger konkurrens i världsklass.

Det är viktigt att turismen är hållbar. Både genom att transporterna till och från kommunen är så hållbara som möjligt och genom att bemöta de sociala utmaningar som kan komma av turism. Ett tydligt exempel är att fokusera på att skapa fler lösningar inom tågcharter och lobba för goda nattågsförbindelser till övriga Europa istället för långdistansflygningar. Detta gynnar även Karlstadsbor, då möjligheterna att transportera sig med tåg ökar.

Se mer om ämnet nedan:

Nyheter på Turism

Karlstad, 15 juli 2021

Häng med ut på båtbussen

Karlstad, 1 juni 2020

Utveckla Vänern för turism

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter