Psykisk hälsa

Stress, utmattning och utbrändhet kännetecknar tyvärr vår tid. Vi prioriterar förebyggande folkhälsoarbete med fokus på livskvalitet och färre sjukskrivningar. Psykisk ohälsa ska uppmärksammas och förebyggas oavsett om det är i skolan, på arbetet eller på fritiden.

Miljöpartiet vill

  • att skolans elevhälsa ska stärkas och utvecklas, exempelvis genom förbättrade arbetssätt eller fler kuratorer.
  • öppna ytterligare familjecentraler i olika bostadsområden och kommundelar, för att stötta barnfamiljer.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Just nu

Aktuellt i Karlstad.