Vård och omsorg

Människor med lång erfarenhet av att leva är en rik resurs för samhället och vi vill att människor ska kunna åldras med värdighet i vår kommun.

Miljöpartiet vill

  • avskaffa delade turer inom vården under mandatperioden
  • skapa fler typer av boenden, som vårdboenden, trygghetsboenden, seniorboenden och möjlighet att bo kvar hemma.
  • äkerställ tillräcklig personaltäthet inom vårdboenden/äldreboenden.
  • garantera att förflyttningstid ingår i schemat för hemtjänstpersonal

Alla har rätt till ett bra liv. Vår människosyn innebär att samhället har ett stort ansvar att möta varje människas behov och låta hen få den plats i samhället hen har möjlighet att ta. Därför är det viktigt att människor som behöver vård, omsorg och stöd också just det som behövs, liksom att personalen får mer inflytande och bättre villkor.

Miljöpartiet har drivit på för att avskaffa delade turer inom vården och ett arbete pågår nu inom vård- och omsorgsnämnden för att detta ska realiseras. Det tycker vi är väldigt positivt då det skapar en bättre arbetsmiljö och den fritid som vi behöver för att hantera med vardagen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Just nu

Aktuellt i Karlstad.

    Läs mer

    Andra ämnen som relaterar till Vård och omsorg