Vård och omsorg

Lyssna

Människor med lång erfarenhet av att leva är en rik resurs för samhället och vi vill att människor ska kunna åldras med värdighet i vår kommun.

Miljöpartiet vill

  • Avskaffa delade turer inom vården under mandatperioden
  • Personal inom vård och omsorg ska ha goda arbetsvillkor och större inflytande över hur arbetet med äldre organiseras
  • På sikt vill vi öka bemanningen inom vårdboende
  • Garantera att förflyttningstid ingår i schemat för hemtjänstpersonal

Alla har rätt till ett bra liv. Vår människosyn innebär att samhället har ett stort ansvar att möta varje människas behov och låta hen få den plats i samhället hen har möjlighet att ta. Därför är det viktigt att människor som behöver vård, omsorg och stöd också just det som behövs, liksom att personalen får mer inflytande och bättre villkor.

Läs gärna mer i kapitel 8 i vårt handlingsprogram för åren 2014-2018.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: