Kultur

Ett livaktigt kulturliv kräver att man skapar förutsättningar för kultur i hela samhället. Vad som ingår i kulturlivet i dag kan komma att förändras till i morgon. Alla medborgare ska erbjudas möjligheten att ta del av kultur enligt sina egna förutsättningar. 

 

Kultur har kommit att bli en väsentlig del i våra vardagliga livs- och konsumtionsmönster. Kultur är en samlande kraft i ett hållbart samhälle. Ett kulturellt kapital bidrar till att utveckla den sociala väven som bidrar till  en  lokal social och ekonomisk utveckling. 

 

Kristianstads kommun ska genom sin kulturpolitik underlätta mötet mellan utövare och allmänhet. 

 

Kulturarvet är en viktig del i människors identitet och kan spela en särskilt viktig roll vid integrationsarbetet.

 

I Kristianstad – ”Regionens huvudstad” – är det rimligt att vi ska kunna ta del av den regionala kulturen samt av nationella och internationella gästspel.

 

Miljöpartiet kommer att verka för att 

  • Kristianstads kommun ska ha en scen för att ta kunna emot fullskaliga dans-, teater- och musikföreställningar
  • Kulturnyckeln är ett koncept som även ska utvecklas till vuxna
  • amatörers möjligheter att ställa ut, i kommunala anläggningar, ska bli bättre, t.ex. konstutställningar i bibliotek och samlingssalar
  • att det ska bli lättare för medborgare att engagera sig i skötseln av kulturbyggnader och miljön kring dessa, till exempel genom att ”adoptera” en skulptur
  • Kristianstads kommun aktivt ska försöka attrahera professionella kulturutövare
  • erbjuda stöd till nystartade kulturföreningar exempelvis  teatergrupper eller musikgrupper 
  • att möjlighet ska ges till alla i Kristianstads kommun att utveckla sin relation till sociala och digitala medier
  • Kristianstads kommun tillhandahåller graffitiväggar
  • Kristianstad kommun ska inrätta fler kulturstipendier 
  • Kristianstads kommun ska avsätta mer medel att fördela mellan kulturarbetare och kulturföreningar

Nyheter på Kultur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter