Respekt för naturens mångfald – ett program för biologisk mångfald i Kronobergs län


Biologisk mångfald är grunden för livet på jorden. Biologisk mångfald är nyckeln till att vidmakthålla världen som vi känner den. Ibland kan man tro att skydd av biologisk mångfald bara handlar om att skydda hotade arter, och att det är själva arterna som är det viktiga. Det är de förstås också, men alla miljöfrågor och miljöproblem hänger ihop och är beroende av varandra. Biologisk mångfald är till exempel viktigt för att både kunna mildra klimatförändringarna och för att vi lättare ska kunna anpassa oss till ett förändrat klimat. Artrikedomen är det som skänker naturen dess tänjbara styrka att återställa ekosystem.

Vi i Miljöpartiet Kronoberg är stolta över vårt program för biologisk mångfald i Kronobergs län, som inkluderar allt ifrån livsmedelsproduktion och mat till folkhälsa och regional utveckling. Läs vårt program för att ta del av våra förslag för den biologiska mångfalden i Kronoberg!

MP Kronobergs program för biologisk mångfald 2021

Relaterade nyheter

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter