Vi blir mörkrädda!

Vi blir mörkrädda!

Vad pågår egentligen? Nu måste även vi på ”läktarplats” höja våra röster!

Sedan 2018 har vi i Miljöpartiet inte varit representerat i regionens beslutande organ. Från sidan har vi observerat vilka beslut som fattats och också noterat hur beslut tas och genomförs. Det är bra att regionen tydligt valt att behålla lasarett i både Ljungby och Växjö. Men för övrigt ser vi att sjukvården i Region Kronoberg befinner sig i kris. Många av oss har noterat detta genom personliga erfarenheter och genom berättelser från vänner och anhöriga. Det handlar till exempel om dålig tillgänglighet, långa väntetider och bristande kontinuitet i uppföljningen av kroniska sjukdomar. Dessutom kvalitetsbrister på akutmottagningen.

Många anställda på avdelningar och mottagningar har en tuff arbetsmiljö med underbemanning och platsbrist. Personal uttrycker att cheferna inte lyssnar på deras förslag, de blir sjuka, tröttnar eller byter till andra jobb.

Regionens ekonomi dräneras genom administration, privata nätdoktorbolag och hyrpersonal. Nu är det nödvändigt både med akuta åtgärder och långtidsplanering. Sjukvården är som ett jätteskepp med överlastad styrhytt. Det tar tid för en så stor skuta att vända, men det ät dags nu

Några konkreta förslag:

  • Satsa på folkhälsoarbete! Nu. Beroendesjukdomar, välfärdssjukdomar och psykisk ohälsa går att förebygga.
  • Satsa på våra vårdcentraler. Nu. Med rätt antal tjänster* och personal med olika kompetens kan många fler patienter behandlas utanför sjukhusen.
  • Utveckla vårdcentralernas samarbete med kommunala sjukvården. Gör det redan nu; detta behövs oberoende av hur stort ett eventuellt framtida sjukhus blir.
  • Minska administrationen. Ta istället vara på all den kunskap och de förbättringsförslag som finns hos personalen på de olika arbetsplatserna.

Nyrekrytera gärna, men glöm inte att ta hand om den personal finns! Det är de värda.

Hanna Evelynsdotter, ledamot MP Kronoberg

Birgitta Josefsson, ledamot MP Kronoberg

Christer Ivarsson, ledamot MP Kronoberg

Isak Folcker, språkrör MP Kronoberg
Länk till SMP: https://www.smp.se/debatt/vi-blir-morkradda-eecce15a/

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter