Önskas: Blåbuss och hyresrätter till nya Rudboda

Lyssna

Gör Rudboda centrum till ett pilotprojekt för hållbar stadsplanering. Lidingö stad saknar i dag ett program för hållbar byggnation och stadsplanering, men Miljöpartiet vill att hållbarhet ska vara ledord när staden utvecklas.

I december har kommunstyrelsen beslutat om att utveckla Rudboda centrum, vilket Miljöpartiet står bakom. Däremot vill vi att utvecklingen av Rudboda centrum ska vara ett pilotprojekt i att genomföra hållbara stadsutvecklingsprojekt på ön. Det är ett utmärkt tillfälle för Lidingö stad att öka kunskapen om hur en stadsdel kan utvecklas hållbart, vad gäller klimat, miljö, socialt och ekonomiskt.

– I dag saknar Lidingö stad ett program för hållbart byggande och stadsplanering, vilket är en stor brist. Det är en av anledningarna till att Lidingö i år rasade från
plats 32 till 116 i miljö- och klimatranking av Sveriges kommuner. Nu finns en chans för Lidingö att komma igen och visa att vi tar klimat och miljö på allvar,
säger Patrik Sandström (MP), oppositionsråd.
Ett pilotprojekt kan ge kunskap till det nya miljöprogrammet. Tills dess vill vi att staden ska planera för att uppnå Miljöbyggnad Guld 3.0, som innehåller kriterier för både miljö och klimat. Vilka åtgärder som görs för att minska klimat och miljöpåverkan i projektet ska också redovisas.
Hållbarhet handlar inte bara om själva husen och marken, utan också om trafiken, tillgängligheten och servicen. Barriärer ska överbryggas. Det ska vara möjligt att enkelt och säkert att ta sig fram även med cykel och att gå.
Den social hållbarheten och levande miljö är också viktig. Vi vill planera för en blandning av service och bostäder med olika storlekar och upplåtelseformer i området. Vi ser att det är möjligt att skapa fler bostäder än de som finns där idag.
Det finns allmänt ett underskott på hyresrätter, vilket efterfrågas.
– Med fler bostäder och service ökar också möjligheterna till bättre kollektivtrafik. Vi vill till exempel att blåbuss 6 ska fortsätta från Ropsten, via Lidingö centrum och till Rudboda. Även nedläggningshotade tvärbusslinjen 233 skulle få ett större underlag. Här måste vi som kommun skapa rätt förutsättningar, säger Patrik Sandström.

 

Klicka för att läsa artikeln i Mitt i Lidingö

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: