Pressmeddelande: Lidingö avhyser nyanlända

På måndagen beslutade Lidingös kommunstyrelse om avhysning av nyanlända. Den moderatledda majoriteten vill säga upp nyanlända som har fått bostäder enligt bosättningslagen, två år efter ankomst. Ett beslut som drabbar närmare 400 personer – däribland familjer och barn.

MP Lidingös gruppledare Sofia Hallström och Patrik Sandström, foto av Michaela Hasanovic.

Lidingös politiska majoritet har genomfört en rad beslut som har försvårat mottagandet av nyanlända. Dels håller det kommunala bostadsbolaget Lidingöhem på att avvecklas, dels stoppade man i våras bygget av bostadsmoduler för nyanlända.

Nu är nästa beslut klubbat. Kommunstyrelsen beslutade att bostadskontrakten inte förnyas för nyanlända som kommit efter den 1 mars 2016. Kontrakten är skrivna på två år och efter det kommer de drabbade att vara hänvisade till socialtjänsten. Men på Lidingö delas normalt bara ett tjugotal bostäder ut för social förtur.

– Det här förslaget går helt emot kommunens värderingar. Lidingöbon Raul Wallenberg skulle vända sig i sin grav, säger Patrik Sandström, MP Lidingös ena gruppledare.

Nyanlända riskerar nu att bli hemlösa om de inte hittar egen bostad. En barnfamilj som inte uppfyller de höga kraven på social förtur till bostad kan tvingas flytta till andra kommuner, exempelvis för tillfälliga boenden på vandrarhem.

– Människor kommer att tvingas ifrån sina hem. Det är ett ansvarslöst beteende av en av Sveriges rikaste kommune, och riskerar att bidra till en sämre integration när människor måste börja om i andra kommuner. För att inte tala om den stress och osäkerhet som redan sårbara individer tvingas att leva under, säger Sofia Hallström, MP Lidingös andra gruppledare.

Miljöpartiets gruppledare skulle hellre se en planering för en ordnad övergång från etablering till egen försörjning – och satsning på bostäder. Med förslaget väljer Lidingös politiska styre att göra en egen tolkning av bosättningslagen, utan att ha en juridisk bedömning bakom sitt förslag.

– Det är ett mycket tveksamt agerande av majoriteten. Därför överklagar vi beslutet till Förvaltningsdomstolen. Vi vill få en juridisk bedömning om det är förenligt med bosättningslagen, säger Sofia Hallström och Patrik Sandström.

För frågor kontakta Patrik Sandström 0736-22 96 55, [email protected]  eller Sofia Hallström, 0760-460100, [email protected]

Miljöpartiets gruppledare skulle hellre se en planering för en ordnad övergång från etablering till egen försörjning – och satsning på bostäder på Lidingö.