SÅ TYCKER MILJÖPARTIET I LIDINGÖ

Nyligen delades tidningen Vårt Lidingö ut till hushållen på ön, där de olika partiernas åsikter kunde läsas. Här är Miljöpartiets svar på enkäten.

Vilka områden prioriterar ert parti? 

Vi vill minska utsläpp, inrätta ett hållbarhetsutskott och en klimatfond. Höj skolpengen för jämlik skola, förskola och minskad psykisk ohälsa. Fungerande och ansvarsfull integration på Lidingö. Planera för en levande stad och natur. Fler naturreservat.

Vilka är de viktigaste investeringarna för 2020?

Två trivsamma stadsstråk med bostäder, företagslokaler, mötesplatser, kollektivtrafik, gång- och cykelvägar: Torsvik-Kyrkviken, Centrum-Dalénum. Stadspark vid Kyrkviken. Lidingöbanan till centrum. Kulturscen i stadshuset. Modernisera Hersby skola.

Vilka är de största utmaningarna för Lidingö stad det kommande året.

Utsläppen ökar, Lidingö rasar i klimatranking. Ojämlikheten i skolan, förskolan och den psykiska ohälsan växer. Integrationen på Lidingö har misslyckats. Andelen äldre och unga ökar, därför behövs fler elevplatser på gymnasiet, förskolor och äldreboenden.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: