SL-trafiken och Lidingö: Miljöpartiets förslag

Miljöpartiet på Lidingö vill att kollektivtrafiken på Lidingö ska bli bättre – med fler linjer och tätare turer. Det kan minska klimatutsläpp, förenkla resandet mellan öns olika delar och på så sätt stärka den lokala servicen i våra stadsdelar.

Region Stockholms Trafikförvaltning har nyligen skickat ut förslag till trafikförändringar i kollektivtrafiknätet på remiss. Region Stockholms föreslår i år inga ändringar av busstrafiken på Lidingö. Vi anser att det är olyckligt eftersom bussresandet har tydligt minskat under de delar av dygnet när mycket folk är i rörelse. Den stora trängseln under dessa timmar kan vara en förklaring.

Miljöpartiet på Lidingö vill att kollektivtrafiken på Lidingö ska bli bättre – med fler linjer och tätare turer. Det kan minska klimatutsläpp, förenkla resandet mellan öns olika delar och på så sätt stärka den lokala servicen i våra stadsdelar.

Här är våra förslag:

* Skapa en ringlinje (stombusslinje) från Ropsten till Rudboda (blåbuss nr 6)

* Utveckla båttrafiken till och från Lidingö.
Vattenvägarna runt kommunen är en stor tillgång för att ena regionen.

*Dra Lidingöbanan via Lidingö centrum

Lidingö stad har inkommit med ett yttrande som Miljöpartiet står bakom. Staden vill bland annat se ökad kapacitet för Lidingöbanan under rusningstid, utökad båtpendeltrafik för linje 80 samt bättre turtäthet på tunnelbanans linje 13.

Miljöpartiet vill dock lyfta fram att sedan Norra länkens tunnel till Lidingö öppnades så har bilåkandet ökat med +15 procent. Det kan kan också vara en anledning till att kollektivtrafikresorna minskar från och till Lidingö.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: