Skola och utbildning

Skola och utbildning

Skolan är ett av de viktigaste områdena och vi i MP Lilla Edet vill satsa på.
Miljöpartiet de Gröna i Lilla Edet vill: 

  • Ha ekologisk mat i förskolorna och skolorna

 

  • Minska barngrupperna i förskolan för att varje barn ska bli sedd och få en mindre stressad miljö

 

  • Ge barnen en trygg och stimulerande skolmiljö

 

  • Lärarna ska göra det de är bäst på; vara lärare. Lärare behöver tid för att förbereda sig och utveckla sitt arbete, det behövs tid för de elever som behöver hjälp och det behövs tid för att varje elev ska känna sig sedd och för att man alltid ska kunna ta tag i problem när man ser dem, vare sig det handlar om elever som halkar efter, om mobbning eller om något annat. Därför behövsdet att man rensar lärarens arbetsdag och anställa fler i skolan. Se till att lärare får rätt och möjlighet att sätta in stöd direkt om en elev behöver det.

 

  • Skolan ska vara meningsfull, individanpassad och ha utvecklingsmöjligheter för varje barn i klassen.

 

  • Fler specialpedagoger, rätten att få särskilt stöd i från förskolan

 

  • Statlig samverkan med huvudmän för att höja kvaliteten i skolor med dåliga resultat. 

 

  • Daglig motionstunder på schemat.

 

  • Höjd lärastatus med högre löner och lärare med olika kompetenser

Nyheter på Skola och utbildning

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter